Uriburu

 

1.- SEKTOREAREN AZALERA 25.573 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritargarria.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Garapen Apaleko Etxebizitza Zona (R.3) 25.573 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 66 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 0 etxeb.
 • Dentsitatea 25?80 etxeb./Ha

3.3.- Berariazko aprobetxamendua:

Berariazko aprobetxamendua

TIPOLOGIA ERAIKIGARRITASUN OSOA (m2t) KOEFIZIENTEA APROBETXAMENDUA JU
R-3 ETXEBIZITZA HUTSAK 6.880 1 6.880
R-3 ETXORDE HUTSAK 3.805 0'3 1.142
R-3 ETXEBIZITZA BABESTUA 1.665 0'5 833
R-3 ETXORDEAK BABESTUAK 850 0'2 170
GUZTIRA
13.200
9.025

 

 

 • Azalera pribatua 25.573m2.
 • Berariazko aprobetxamendu JU. 0?3529JU/m2s
  9.025m2/25.573m2=0?3529 JU/m2s

1EB: Babes Ofizialeko Etxebizitza, tasatuak edo beste babes publikoko araubidedunak.

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Familia anitzeko atxekitako bloke etxebizitza zona bat garatzea; bloke itxurako ohiko tipologia (R-2) onartzen da babes ofizialeko etxebizitzak egiteko eta familia bakar edo biko etxebizitza tipologia (R-4).
 • Lurzati berrietarako sarbideak sortzea, dagoen bidetik aurrera.
 • Espazio libreetako eremu bat sortzea.
 • Espazio lagapenak kanposantu ondoan dagoen lurraldearen zona altuan kokatzea.
 • 18 etxebizitza babeztua eraikiko dira, tasatuak edo beste publikoko araubidekoak.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: Plan Partziala
 • Epea: 4 urte
 • Ekimena: pribatua

6.- ZONEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Egitura definituak eta erabilera orokorreko esleipenak izaera loteslea izango dute.
 • Zonakatze xehatua Plan Partzialean definituko da.
 • Proposatutako antolamenduak ez du izaera loteslerik.

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Profila: 4. orri grafikoan zehazten da.
 • Hegalerainoko gehieneko altuera: 4. orri grafikoan zehazten da.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa Sistema: Plan Partzialak zehaztu behar du.

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

 • Urbanizazio Plana.
 • Plan Partzialean zehazten diren herri espazio guztiak urbanizatuko dira.
 • Hirigunearen paisaia egokitzea, landa ingurunea baitu aurrez aurre.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.