Lehenengo Erreka

1.- SEKTOREAREN AZALERA 81.770 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritargarria.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Lurzati Isolatuko Industrialdea (I) 78.324 m2
 • Bidesareen Sistema Orokorra. (BSO) 3.446 m2

3.2.- Aprobetxamendua

Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 0,675m2t/m2.

3.3.- Berariazko Aprobetxamendua

Berariazko aprobetxamendua

TIPOLOGIA ERAIKIGARRITASUN OSOA (m2t) KOEFIZIENTEA PROBETXAMENDUA JU
A.E-1 Industriala 35.761 1 35.761
A.E-1 Bulegoak eta/edo etxordeak 16.093 0'5 8.046
A.E-1 Pribatua ez eraikigarria 7.424 0'1 742

m2(t) guztira 51.854
44.549
 • Azalera pribatua: 77.223 m2.
 • Berariazko probetxamendua: .0,577 JU./m2(s)
 • 44.549m2/77.223m2=0?577 JU./m2(s)

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK

 • Industrigune berri bat sortzea Pagatza industrigunearen ondoan.
 • Lurraldearen ezaugarrien arabera eraikitzea.
 • Interesgune naturalak (haltzadia) eta GI-2.332 errepidearen hegalak babestea.

5.- PLANGINTZARAKO BALDINTZAK

 • Plangintza tresna: Plan Partziala
 • Epea: 2 urte
 • Ekimena: udala

6.- ZONEN ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK

 • Egitura definituak eta erabilera orokorreko esleipenak izaera loteslea izango dute.
 • Zonakatze xehatua Plan Partzialean definituko da.
 • Proposatutako antolamenduak ez du lotura izaerarik.

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Profila: indarrean dagoen Plan Partzialak zehazten du.
 • Hegalerainoko gehieneko altuera: indarrean dagoen Plan Partzialak zehazten du.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa Sistema: Kooperazioa.

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

 • Urbanizazio Proiektua idatzi egin beharko da.
 • Plan Partzialean zehazten diren herri espazio guztiak urbanizatuko dira.
 • Hirigunearen paisaia egokitzea, landa ingurunea aurrez aurre baitu.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.