Domingo Iturbe

1.- AREAREN AZALERA 11.117 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA . Lur hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Blokeko Etxebizitza Zona (R-2) 11.117 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 68 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 66 etxeb.
 • Dentsitatea 61?17etxeb/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Dauden eraikinak sendotzea.
 • Zona banaketa xehatuaren planoan zehazten diren titulartasun publikoko lurzoruen lagapena.
 • Beheko solairuko bidezorraren lagapena, zona banaketa xehatuko planoan (atariak) zehazten dena.
 • Lehen solairua duten lokaletan 2 etxebizitzen erabilera ahalbidetzea, Jarduketa Asistematikoko ataritik sarbidea dutela (3.1 J. As.)

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Ez dago inolako plangintza tresnaren menpe.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK.

 • 3. Areako esparru guztia finkatzen da (Domingo Iturbe).

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK

 • Dagoen antolamendua sendotzen da bere egungo parametroak kontuan hartuta (dagoen aprobetxamendua, solairu kopurua, lerrokadurak eta erabilera).

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa sistema: antzinako 3.1. HJU.ko Lur-sailkapen Proiektuari Erreferentzia.
 • Esku hartzeko esparru berri bat mugatzen da Jarduketa Asistematikoa (3.1 J. As.)

8.1.- Jarduketa Asistematikoa 3.1 J. As.

 • Gauzatu ez ziren aprobetxamenduak eskuratzeko orduan indarrean zegoen plangintzak eta behe solairuko erabilera publikoko zortasunak zehaztu zituzten lur eremuen lagapena jarraitzeko betebeharra dago.
 • Behe solairua duten lokaletan 2 etxebizitza gehiago eraikitzea onartzen da; etxebizitza horiek Andra Mari Kooperatibako eraikinari dagozkion jardun proiektuen bidez exijitzen diren bizitzeko egokitasun baldintzak izateko gai dira

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa: Gauzatua.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.