Kanposantua

1.- EREMUAREN AZALERA 8.930 m2.

2.-HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritarra

3.-HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

  • Ekipamenduen Sistema Orokorra (ESO) (E-6) Kanposantuko Ekipamendua 1.538 m2
  • Bidesareen Sistema Orokorra (BSO) 1.025 m2
  • Espazio Libreen Sistema Orokorra (LSO) 6.367 m2

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

  • Kanposantua eta dauden espazio libreak sendotzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

  • Plangintza tresna: ez dago inolako plangintza tresnaren menpe.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

  • 3. orri grafikoan zehazten da.

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

  • Lerrokadurak: 3. orri grafikoan zehazten dira.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

  • Jarduketa sistema: Jarduketa Zuzena.

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

  • Ekipamenduen Sistema Orokorrari (Kanposantua) eta Espazio Libreen Sistema Orokorrari dagokien eremu osoa urbanizatuko da.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.