Kiroldegia

1.- AREAREN AZALERA 5.232 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Ekipamenduen Sistema Orokorra (ESO) (E-1) Kirol Ekipamendua 5.147 m2
 • Bidesareen Sistema Orokorra (BSO) 85 m2

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Dagoen ekipamendu zona, gimnasioa, pilotalekua eta polikiroldegi pista sendotzea.
 • Polikiroldegi pista estaltzea.
 • Mendebaldeko aldean, saihesbidearen aurrean, paisaia eta ingurunea zaintzeko proiektu bat burutzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Jarduketa: Zuzena.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

Zonakatze xehatua.

 • Kirol Ekipamenduko Sistema Orokorra (E-1) ...........5.147 m2
  • Azalera Eraikigarria. 1.510 m2
  • Azalera Ez Eraikigarria 3.637 m2

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Lerrokadurak: kasuan kasuko Obren Proiektuan zehaztuko da. Kasu guztietan errespetatu egin beharko dira Gipuzkoako Foru Aldundi Goreneko Errepideen Sailak xedatutako parametroak (erretiroak).

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Ez dago inolako jarduketa sistemaren menpe.

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

 • Ekipamenduko Sistema Orokorrari dagokion eremu guztia urbanizatuko da.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.