Iburuerreka

1.- SEKTOREAREN AZALERA 30.531 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritargarria.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Lurzati Isolatuko Industrialdea (I) 29.710 m2
 • Ibai Ibilguen Sistema Orokorra 821 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 0.8m2(t)/m2

3.3.- Berariazko aprobetxamendua:

Berariazko aprobetxamendua

TIPOLOGÍA ERAIKIGARRITASUN OSOA (m2t) KOEFIZIENTEA PROBETXAMENDUA JU
I Industriala 11.884 1 11.884
I Bulegoak eta/edo etxordeak 11.884 0'5 5.942

m2(t) guztira 23.768
17.826

 

 • Berariazko aprobetxamendua: 0?60 JU./ m2. 17.826m2/29.710m2=0?60 JU./m2s

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK

 • Eibar eta Zaldibar udalerrien eskabide eta helburuekin lotuta dagoen industrigune berri bat sortzea.
 • Iburuerreka bideratzea.

5.- PLANGINTZARAKO BALDINTZAK

 • Plangintza tresna: Plan Partziala
 • Epea: 8 urte
 • Ekimena: pribatua

6.- ZONEN ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK

 • Egitura definituak eta erabilera orokorreko esleipenak izaera loteslea izango dute.
 • Zonakatze xehatua Plan Partzialean definituko da.
 • Proposatutako antolamenduak ez du izaera loteslerik.

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Lurzatiak izan dezakeen gehieneko azalera
 • Lurzatiaren gehieneko eraikigarritasuna
 • Profila: Plan Partzialak zehaztu behar du
 • Gehieneko altuera: 12 m
 • Gutxieneko lurzatia
  • Plan Partzialak zehaztu behar du
 • Fatxadaren gutxieneko aurrealdea
  • Plan Partzialak zehaztu behar du

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa Sistema: Plan Partzialak zehaztu behar du.

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

 • Plan Partzialean zehazten diren herri espazio guztiak urbanizatuko dira.
 • Hirigunearen paisaia egokitzea, landa ingurunea aurrez aurre baitu.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.