Elkoro

1.- AREAREN AZALERA 3.340 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Blokeko Etxebizitza Zona (R-2) 2.010 m2
 • Bidesareen Sistema Orokorra (BSO) 1.210 m2
 • Espazio Libreen Sistema Orokorra (PSO.) 120 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 24 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 24 etxeb.
 • Dentsitatea 119?40 etxeb/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Eraikitzen ari diren eraikinak sendotzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: antzinako 4. Sektoreko BEPBa (Barne Erreformarako Plan Berezia).

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK.

 • 4. arearen esparru guztia sendotzea (Elkoro).

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Dauden eraikinak sendotuko dira eurek dituzten parametroak kontuan hartuta (gaur egun dituzten altuera, solairu kopurua, lerrokadurak eta erabilera).

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Ez dago inolako jarduketa baldintzaren menpe (antzinako 4.4. HJUko Lur sailkapen Proiektuari Erreferentzia).

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa: 4.4. HJUko Urbanizazio Proiektua, gaur egun gauzatzen ari dena.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.