Jalotza

1.- AREAREN AZALERA 18.760 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA . Lur hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Lurzati Isolatuko Industrigunea (I) 18.760 m2

3.2.- Antolamenduaren ondorioz sortutako lurzati pribatua...................................... 18.760 m2

 • Eraikitako azalera 15.360 m2/(t)

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Dagoen industri eraikina sendotzea.
 • Indarrean dagoen plangintzak ahalbidetzen duen eraikin guztiak eratzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: ez dago inolako plangintza tresnaren menpe (antzinako 9. Alorreko Xehetasun Azterlanari Erreferentzia).

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

Zonakatze xehatua

 • Lurzati Isolatuko Lurzati Industriala (I) 18.760 m2
  • Azalera Eraikigarria 7.680m2
  • Azalera Ez Eraikigarria 11.080m2

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Lerrokadurak: 3. orri grafikoan zehazten dira.
 • Profila: Xehetasun Azterlanean zehazten da.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa sistema: ez dago inolako jarduketa baldintzaren menpe.

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

 • Ez dago inolako urbanizazio baldintzaren menpe.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.