Pagatza

1.- AREAREN AZALERA 104.758 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur eremu hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Lurzati Isolatuko Industrigunea (I).......... 96.552 m2
 • Bidesareen Sistema Orokorra (BSO) 8.206 m2

3.2.- Antolamenduaren ondorioz sortutako lurzati pribatua. 5.460m2

 • Eraikitako azalera 64.494 m2/(t)

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Dauden eraikinak sendotzea.
 • Indarrean dagoen Plan Partzialak ahalbidetzen dituen eraikin guztiak eratzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: antzinako I. Sektoreko Plan Partziala (Pagatza) eta bere Aldaketak, indarrean daudenak.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

Zonakatze xehatua.

 • Lurzati Isolatuko Industrigunea (I). 53.800 m2
  • Azalera Eraikigarria. 42.996 m2
  • Azalera Ez Eraikigarria 10.804 m2
 • Espazio Libreen Tokian tokiko Sistema 19.233m2
 • Bidesare, oinezkoentzako bide eta aparkalekuen tokian tokiko sistema 19.123 m2
 • Ekipamendu eta Azpiegituren tokian tokiko sistema 4.396 m2

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Lerrokadurak: gehieneko lerrokadurak egokitu beharko dira edo 3. orri grafikoan xedatutakoa.
 • Profila: indarrean dagoen Plan Partzialean zehazten da.
 • Lur zatiketa: indarrean dagoen Plan Partzialean zehazten da.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa sistema: Kooperazioa. I.1, I.2, I.3 Lur-zatiketari buruzko Proiektuei Erreferentzia

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

 • Urbanizazioa: Gauzatua.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.