Torrealdea

1.- AREAREN AZALERA 12.423 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritarra

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Blokeko Etxebizitza Zona (R-2) 12.423 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 100 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 56 etxeb.
 • Dentsitatea 80?50 etxeb/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Familia anitzeko etxebizitza tipologiako etxebizitza zona garatzea Torrealdea eta Berraondokua artean.
 • Lur gainean ibilgailuentzako sarrerak eta aparkalekuak eratzea.
 • Oinezkoentzako enparantza bat eta espazio libre berriak sortzea.
 • Dauden eraikinak sendotzea (Torrealdea etxebizitzak).
 • Dagoen tailerra, gaur egun erabiltzen ez dena, botatzea.
 • Babes ofizialeko, tasatuak edo beste babes publikoko araubidedunak 20 etxebizitza eraikitzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: indarrean dagoen 8. Alorreko Barne Erreformako Plan Berezia.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK.

 • Indarrean dagoen 8. Alorreko Barne Erreformako Plan Bereziari Erreferentzia.

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Lerrokadurak: BEPBan xedatutakoak.
 • Profila: BEPBan xedatutakoa.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa sistema: BEPBan xedatutakoa.
 • Jarduketaren epea: BEPBan xedatutakoa.

9.- HIRIGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa: Urbanizazio Proiektua idatzi egin beharko da.
 • BEPBan xedatzen diren espazio publiko guztiak urbanizatu beharko dira.

Planoak

 

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.