Uztaileko Tokiko Gobernu Batzarra

2006-07-05T16:36:00+02:00 2006-07-05T16:36:00+02:00 2006-07-05T16:36:00+02:00
Uztailaren 6an egingo da, 18:45ean, udaletxeko batzar gelan.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Ekainaren 1ean egindako bileren akta onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen batzordetik

4. 8.Sektoreko urbanizazio lanen 2 eta 3garren ziurtagiriak.

5. Kontsulta urbanistikoak: a) San Roke 44 (S.462 eta (570).

6. Gallastegi eta Ugalde lurzoruentzat pasoa.

7. Obra nagusiak:

  • a) Gaizka Bolinaga, Gudarien bide 6. Esp. 24/06.
  • b) Elgetako pabeloiak S.L. Pagatzako ©-D partzelan.(Esp. 25/06)

8. Obra txikiak: Esp. 11-23/06.

9. Irisgarritasun lanen likidazioa.

10. Mendi Nekazaritzako proiektuak: Lanen adjudikazioa.

11. Baserrietarako bideen konponketa: likidazioa.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordetik

12. Zabaltzeko baimenak: Panaderokua, eta Haizea taberna.

13. Garraio publikoa

Kultura, euskara, gazteria, hezkuntza eta Turismo batzordetik

14. Euskara ikastaroak: dirulaguntzak.

Kiroletako batzordetik

15. Bola-toki jatetxean: segurtasun neurriak.

16. Uda kanpaina 2006 egitaraua.

17. Galdera erantzunak