Uztailaren 15era arte eska daitezke euskara ikastaroetarako diru-laguntzak

2022-06-23T20:13:53+02:00 2022-06-23T20:13:53+02:00 2022-06-23T20:13:53+02:00
Betebeharrak dira Elgetan erroldatuta egotea, 16 urte beteta edukitzea, Elgetan edo bertatik kanpo euskara ikastaro batean parte hartzea, Ikastaroa bukatzea eta gutxieneko aprobetxamendua izatea, gutxienez %80ko asistentzia izatea, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.artikuluko 2. eta 3. ataletan ezarritako kausaren baten pean ez egotea eta betebehar fiskalak, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta Udalarekikoak egunean izatea