Udal Batzordeetako bilerak

2003-11-17T12:37:00+01:00 2003-11-17T12:37:00+01:00 2003-11-17T12:37:00+01:00
Azaroaren 17tik 24ra, Udal Batzordeetako bilerak egingo dira udaletxean. Hona hemen batzorde bakoitzaren bilera eguna eta gai-zerrenda.

Azaroak 17, astelehena. Arratsaldeko 17:30ean.

Osasuna eta gizarte ongizatea batzordea

1. Jubilatu elkartearentzako diru laguntza emateko irizpideak.

2. Gizarte zerbitzuen arloan inbertsioak egiteko dirulaguntzak: 2003ko erantzuna.

3. AGIFES elkartearen diru laguntza eskaera (S. 921)

4. Telealarma aparatua jartzeko eskaerak (27 esp. eta 123 esp.)

5. Euskal Fondoaren informazioa 2001eko laguntzari buruz.

6. Debagoiena/Behea eskualdeko Osasun Publikoko jarduera txostena 2002.(S945)

7. Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza gizarteratzeko teknikaria kontratatzeko. (S 994).

8. Kanposantuan lurperaketak.

9. Norberak dakarrena.

Azaroak 18, martitzena. Gaueko 21:00etan.

Hazienda, pertsonal eta zerbitzu batzordea

1. Ordaindu gabekoen zerrenda

2. Fakturen onarpena, 3000 eurotik gorakoak.

3. Gabonetako argiak

4. EAEko Udal Entitateen 2001eko kontuei buruzko txostenaren fiskalizazio-lanaren ondorioak. (S. 930).

5. Pertsonalaren gaiak

6. INEM-Corporaciones programa: eskaera.

7. Mondragon Conetekin kontratuaren berriztapena.

8. Cecilio Totorikaguenaren eskaria (S. 958)

9. Federación Vasca de Empresarios Carniceros Charcuterosen eskaria (S. 985).

10. Iberdrolaren likidazioa 3. hiruhilabetekoa. (S. 922)

11. Foru Aldunditik 2003ko ekitaldiari dagokion ondasun higiezinen gaineko likidazioa (S. 938).

12. Andra Mari plazako etxebizitzetan igogailua jartzeko erabakia.

13. Norberak dakarrena.

Azaroak 19, eguaztena. Gaueko 21:15ean.

Hezkuntza eta turismo batzordea

1. Frontoi zaharra.

2. Umeen abestiak ikasteko ikastaroa.

3. Gabonetako ekintzak: jostailuen gaineko tailerrak eta hitzaldiak.

4. Loren aurrekontua.

5. Herri Eskolako ikasle baten eskaera (S. 981)

6. Norberak dakarrena

Azaroak 20, eguena. Arratsaldeko 19:30ean.

Kultura, euskara eta gaztedia batzordea

1. Aurreko akta irakurri eta onartu

2. Aurrekontuak

3. Espaloia

4. Kulturako plana

5. Kontu kontalariak

6. Kutxako ekitaldiak

7. Gabonak

8. Liburutegiaren informatizazioa

9. Aizu aldizkariaren harpidetza (S.425).

10. Liburutegirako liburuak erosteko diru laguntza.

11. Bi liburu argitaratzeko diru laguntzak:

  • Gerra Zibila
  • Elgetako historiari buruz

12. Norberak dakarrena

Azaroak 24, astelehena. Arratsaldeko 18:30ean.

Hirigintza, obrak eta ingurugiro batzordea

1. Obra txikiak.

2. Obra nagusia: Elgetako Etxegintza, Torrealdean 16 etxebizitza eta garajeak Esp. 32/03.

3. Antonia Telleriaren eskaera (S. 931)

4. Arkitektoen Elkargo Ofizialaren idatzia (S.962)

5. Agustin Berechinagaren eskaera (Hirigintza kontsulta) S. 823

6. Industri jarduera Sisteco: Idazkariaren txostena.

7. IV Sektoreko urbanizazio lanak eramateko kontratazio mahaiaren proposamena.

8. Aixolako bidea konpontzeko egin diren obren likidazioa (S. 850)

9. Norberak dakarrena.