Udal Batzordeetako bilerak

2003-10-14T12:18:00+02:00 2003-10-14T12:18:00+02:00 2003-10-14T12:18:00+02:00
Urriaren 13etik 20ra Udal Batzordeetako bilerak egingo dira udaletxean. Hona hemen, batzorde bakoitzaren bilera eguna, ordua eta gai zerrenda.

Urriak 13, astelehena. Arratsaldeko 17:30ean.

Osasuna eta gizarte ongizatea batzordea

1. Jubilatu elkartearentzako diru-laguntza.

  • Laguntza emateko irizpideak.
  • 2003rako diru-laguntza.

2. Gizarte larrialdietarako laguntzak: aurten egindako gastua eta banatzeko irizpideak.

3. “Bizkarrezurreko arazoak nola saihestu” hitzaldia antolatzeko eskaintza.

4. 2004rako aurrekontua.

5. Emakumeen aurkako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna.

6. Norberak dakarrena.

Urriak 13, astelehena. Gaueko 21:00etan.

Hazienda, pertsonal eta zerbitzu batzordea

1. Ordaindu gabekoen zerrenda.

2. Garraio publikoaren zerbitzua.

3. Zinegotzien eta alkatearen soldata.

4. 3000 eurotik gorako fakturak.

5. Herritarren eskaerak entzuteko harrera orduak.

6. Tesoreria informea.

7. Alderdi politikoen lokalak.

8. Aktak egiteko ereduaren borradorea.

9. 2004ko aurrekontua.

10. Plusbalien likidazioak.

11. Recyde enpresak gehiagotu dituen pabiloien aktibitate baimena.

12. Epaitegirako laguntza eskaera.

13. Norberak dakarrena.

Urriak 15, eguaztena. Arratsaldeko 19:30ean.

Kultura, euskara eta gaztedia batzordea

1. 2004rako aurrekontuaren aurreikuspena.

2. Espaloia aretoaren proiektua: informazioa.

3. Guraso talde baten eskaria kultur etxeko areto bat erabiltzeko. (s. 870)

4. Norberak dakarrena.

Urriak 15, eguaztena. Gaueko 21:15ean.

Hezkuntza eta turismo batzordea

1. Haurtzaindegia: 0-3 zikloa.

2. Eskolaren eskaera: garbitasuna eta sarrerako loreak.

3. 2004rako aurrekontua.

4. Mendi museoa.

5. Norberak dakarrena.

Urriak 16, eguena. Arratsaldeko 18:00etan.

Kiroletako batzordea

1. Aurreko aktaren onarpena.

2. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: iraileko kitapena 2004rako kirol batzordeko aurrekontuaren aurreikuspena.

3. Bola-tokiko eskaerak: kartel indikatzailea eta pilotalekuaren garbiketa.

4. Kiroldegiko lanak eta inbertsioak.

5. Udal kirol zerbitzuak: eskaintza eta eskaera.

6. Eskola kirola programa 2003-04: antolaketa.

7. Norberak dakarrena.

Urriak 20, astelehena. Arratsaldeko 18:30ean.

Hirigintza, obrak eta ingurugiro batzordea

1. Obra txikiak.

2. Obra nagusia: Metales Bolinagak pagatzako IV sektorean.

3. Begoña Gorosabelen eskaria, zedula urbanistikoa eskatzen.(s653)

4. Maala parkeko proiektua.

5. Salbador kaleko proiektua.

6. 2004rako aurrekontuaren aurreikuspena.

7. Eguneko zentroa: baldintza plegua obrak egiteko.

8. IV sektorerako obraren zuzendaritza adjudikatzeko baldintza plegua.

9. Ibur-errekako plan partziala: behin-behineko onarpena.

10. Jarduera ekonomikoetarako lurzorua sortzeko eta saltoki handiak antolatzeko lurraldearen arloko plana: hasierako onarpenari alegazioak.

11. Norberak dakarrena.