Udal Batzorde orokorra

2007-03-28T11:12:00+02:00 2007-03-28T11:12:00+02:00 2007-03-28T11:12:00+02:00
Hona hemen martxoaren 29an, ostegunean, 20:30ean Udaletxeko areto nagusia egingo den batzordeko gai zerrenda:

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. 2007ko otsailaren 8an egindako bileraren aktak onartzea hala badagokio.

2. Telelaguntza zerbitzuaren kudeaketa lanak: Foru Aldundiarekin hitzarmena.

3. Udaletxeko Kirol zerbitzuen erregelamenduak.

4. Ibur Errekako U.E.U. 1; U.E.U.2; eta U.E.U.3 guneei buruzko hitzarmenak.

5. 2006ko aurrekontuaren kreditu aldaketak.

6. Euskal Herriko Bake Epaileen elkarteko eskaria (S.1162)

7. Mozioa: Pablo Ibarren kasua.

8. Galdera erantzunak.