Udal Batzar Orokorra

2004-11-02T10:12:00+01:00 2004-11-02T10:12:00+01:00 2004-11-02T10:12:00+01:00
Azaroaren 4an, eguena, Udal Batzar Orokorra egingo da Udaletxeko Areto nagusian, 21:15ean.

Gai zerrenda:

Gai zerrenda:

1. 2004ko irailaren 9ko eta urriaren 7ko aktak onartzea hala badagokio.

2. Aurrekontuaren lehenengo kreditu aldaketa.

3. 2005. urterako Ordenantza Fiskalak gaurkotzea.

4. Torrealdeako bi partzelak besteganatzeko erabakia.

5. Foru Aldundiarekin zuzenbide publikoko diru sarreren bilketa exekutiboaren eskuordea emateko hitzarmena.

6. Ibur-errekako Plan partzialaren behin-behineko onarpena.

7. Babez ofizialeko etxebizitzak adjudikatzeko baldintza pleguaren onarpena.

8. Domingo Iturbe 11.eko bizilagunen lurren zesioa.

9. Udalaren atxikimendua: Aalborg-eko gutuna.

10. Galdera erantzunak.