Tokiko Gobernu Batzarra eta Udal Batzar Orokorra

2004-07-28T11:00:00+02:00 2004-07-28T11:00:00+02:00 2004-07-28T11:00:00+02:00
Uztailaren 29an, osteguna, Tokiko Gobernu Batzarra egingo da udaletxeko batzar aretoan, 20:00etan. Gauean, berriz, Udal Batzar Orokorra egingo da udaletxeko areto nagusian, 21:15ean.

Tokiko Gobernu Batzarraren gai-zerrenda

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

1. Espaloia aretoko obren laugarren ziurtagiria.

2. Zortzigarren Sektoreko urbanizazio lanen adjudikazioa eta partzelen besteganatzea.

3. Plan Parcial Ibur-erreka: hasierako onarpena.

4. Obra nagusia: Alufersa IV Sektorean pabilioia jasotzeko. Esp. 36/04

5. Obra txikiak: Esp. 16-34-35/04

6. Kontsulta urbanistikoak:

a) Isidro Luis Escribanorena (S.352)

b) Rafael Espinena

c) Edurne Alberdirena (S.476)

7. Lur zatiak banatzeko eskariak:

a) Kepa Mendikuterena. (S. 361)

b) Esther Telleriarena. (S. 600)

c) Pedro Mª Elcororen oinordekoarena (S. 645)

8. Juan Barrutiaren eskaria (S.552)

Kiroletako batzordetik

9. Polikiroldegiko gestioa eramateko lagun bat kontratatzeko INEMi laguntza eskaera.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzuak batzordetik

10. Espaloia Kooperatiba elkarteko eskariak (S. 520 eta 521)

11. Udaletxeko instalakuntzen Baja Tensión inspekzioa egiteko adjudikazioa.

12. Herriko jaia 2005 urterako.

Hezkuntza eta Turismo Batzordetik

13. Adolfo Jainagaren eskaera (S.519)

14. Eskola txikien eskaera.

Kultura, euskara eta gazteria batzordetik

15. San Roke jaietarako laguntza eskaera (S.194)

16. Ludotekarako lokala uztea.

Osasuna eta Gizarte-Ongizate batzordetik

16. Balioanizdun zentroko obretako bosgarren ziurtagiria.


17. Galdera erantzunak.

Udal Batzar Orokorraren gai-zerrenda

1. 2004ko ekainaren 16an eta 29an egindako bileren aktak onartzea hala badagokio.

2. Elgetako Arau Subsidiarioen testu bateratua: Onarpena.

3. I Sektoreko Plan Partziala: Behin behineko onarpena.

4. IRUALDEBAT S.L.-ekin hitzarmena I Sektorea kudeatzeko.

5. LEMArekin hitzarmenak, IV Sektoreko lanak egiteko.

6. KUTXAko Administrazio Kontseiluan izendatutako kidearen ordezkoa onartzea.

7. Eusko Jaurlaritzako Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol Ekonomikoko sailburuordearen ebazpena uztailaren 19koa: Izartu (S.674).

8. Galdera erantzunak.