Tokiko Gobernu Batzarra

2004-03-05T14:15:00+01:00 2004-03-05T14:15:00+01:00 2004-03-05T14:15:00+01:00
Gobernu Batzarra egingo da martxoaren 9an, asteartea. Arratsaldek 18:30ean izango da udaletxeko batzar aretoan. Batzorde batzuek aurkeztutako gaiak landuko dira bertan.

Gai zerrenda:

1-. Otsailaren 12an eta 18an egindako bileren aktak onartzea hala badagokio.

2-. Alkatearen erabakiak.

3-. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obra eta Ingurugiroko Batzordetik:

4-. Obra txikiak: Esp. 7-8-9-11/04

5-. Manuel Cainzosen eskaria (S. 97)

6-. Kartografia lanak egiteko baldintza plegua eta lanen adjudikazioa.

7-. Uriartea auzora urak eramateko obren likidazioa.

8-. Salbador kaleko proiektua eta Maala Parkearen proiektuaren onarpena.

9-. Espaloia aretoko lanen 1. ziurtagiria.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordetik:

10-. Pertsonalaren gaia.

11-. Metales Bolinagaren eskaria (S1078)

12-. Zerbitzuetako materiala gordetzeko lokalaren alokairua.

Kultura, Euskara eta Gazteria batzordetik:

13-. Araba Euskarazen eskaera (S.88)

14-. San Blas jaiak eskaera (S80)

15-. Atarietako idatziak.

16-. Hau kantuen CDa.

17-. Norberak dakarrena