Tokiko gobernu batzarra

2006-02-16T10:56:00+01:00 2006-02-16T10:56:00+01:00 2006-02-16T10:56:00+01:00
Otsailaren 16an, osteguna, 19:00etan izango da batzarra udaletxean.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Azaroaren 29an eta abenduaren 26an egindako batzarren aktak onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen batzordetik

4. Tomas Arizmendiarrietaren kontsulta urbanistikoa (S.1217)

5. Pilotalekuko obretako 4. ziurtagiria.

6. Maala parkearen obretako 3. ziurtagiria.

7. Juan Luis Arizmendiarrietaren eskaria (S. 429-04)

8. Kartografia lanen adjudikazioa.

9. Ibai Etxanizen kontsulta urbanistikoa (S.1248)

10. IV Sektoreko urbanizazio lanen likidazioa.

11. IV Sektoreko urbanizazio obraren behi behineko onarpena.

12. 8. Area: PERI dokumentuaren aldaketa: behin behineko onarpena.

13. Obra txikiak.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordetik

14. Interesatu batek aurkeztutako erreklamazioa Esp. 403886111.

15. Estintoreen mantentze-lanen kontratua.

16. Afilan enpresaren eskaria (S.1176)

17. Reax enpresaren eskaria (S.1177)

18. Manuel Sanchezen eskaria (S.75)

Baserritarren batzordetik

19. Autobus garraio zerbitzua: geltokiak

Kultura, euskara, gazteria, hezkuntza eta turismo batzordetik

20. Nafarroa Oinezen eskaria

21. Sortzen Ikasbatuaz Federazioaren diru laguntza eskaera (S. 1229)

22. Gaztelekua.

23. CEBANCeko ikastaroak.

24. Euskararen kale erabileraren V. Neurketa (2006) (S. 8).

25. Herri Urratseko eskaria (S. 38).

26. Hizkuntza Eskubideen Behatokiaren diru laguntza eskaera (S. 52)

27. Espaloirako aulkiak.

Kiroletako batzordetik

28. Herrian kirola sustatu eta koordinatzeko lan taldea- 2006ko ekintzen programa.

29. Galdera erantzunak.