Tokiko gobernu batzarra

2007-06-11T16:08:00+02:00 2007-06-11T16:08:00+02:00 2007-06-11T16:08:00+02:00
Ekainaren 13an, 20:00etan, udaletxeko batzar gelan.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Maiatzaren 17an egindako bileraren akta onartzea, hala badagokio.