Tokiko Gobernu Batzarra

2006-11-07T15:40:00+01:00 2006-11-07T15:40:00+01:00 2006-11-07T15:40:00+01:00
Azaroaren 7an, martitzena, 18:30ean izango da batzarra udaletxean.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Urriaren 5ean egindako bileren aktak onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen batzordetik

4. Osakidetzatik eskaria: aparkalekua eskatzen (S. 751)

5. Ibai Etxanizen eskaria: bizigarritasun baimena (S.584)

6. Obra handia: Gudarien bidea 10 zenbakiko etxebizitzan. Exp. 42/06

7. Obra txikiak: 39-40-41-44-45/06

8. 8.Sektoreko urbanizazio lanen 7. ziurtagiria.

9. Mendi Nekazaritza: 2006an egindako lanen likidazioa.

10. Artekalen urak eramateko proiektuaren onarpena.

11. Promociones Ibaizabalek egindako eskaria (S.1040)

12. Zedula urbanistikoaren eskaria: Jose Fco. Godoy (S.1003).

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordetik

13. Pertsonalaren kontratazioa.

14. Informatika materialaren erosketa.

15. Epaitegirako inpresora berria.

Kultura, euskara, gazteria, hezkuntza eta Turismo batzordetik

16. Euskararen astea: ekintzak

Kiroletako batzordetik

17. Eskola-Kirola 2006-07 ikasturtea.

18. Udal Kirol zerbitzuak: 2006-07 ikasturtea.

19. Nagusien eskupilota txapelketa herrikoia

20. Kirol materialaren erosketa.

Osasuna eta Gizarte-Ongizate batzordetik

21. Lanbide hastapenera joateko eskaera.

22. Eguneko Zentroa bisitatzeko "ate irekiak" eguna.

23. Famili esku-hartze programarako eskaera.

Baserritarren batzordetik

24. Debarroa proiektua: 2006rako finantziazioaren banaketa.

25. Galdera erantzunak