Tokiko Gobernu Batzarra

2005-05-30T15:47:00+02:00 2005-05-30T15:47:00+02:00 2005-05-30T15:47:00+02:00
Tokiko Gobernu Batzarra egingo da Batzar aretoan maiatzak 31, asteartea, arratsaldeko 18:00etan.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Maiatzaren 10eko aktaren onarpena.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

4. Obra handia: Construcciones Murias S.A. lurrak botatzeagatik (Esp. 25/04).

5. Isurketa baimena (S.422).

6. Obra txikiak: 62/04,4-15-16/05

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzuak batzordetik

7. Xabier Ezpeletaren eskaria (S.476)

8. LEMAren eskaria: zabaltze baimena.

9. Zerbitzuetako lanen prezioa gaurkoratzea.

10. Herriko tximist-orratza berriztatzea.

11. Ekipo informatiko berri bat aukeratzea.

Kultura, euskara eta gazteria batzordetik

12. Ziburuen mantentze-lanen kontratua.

13. Eusko Jaurlaritzari laguntza eskaera Herri Eskolan hobekuntzak egiteko.

14. Liburutegirako liburuak erosteko eta ume eta gazteen irakurzaletasuna bultzatzeko laguntza eskaera Eusko Jaurlaritzari.

Kiroletako batzordetik

15. Uda kanpaina 2005

16. Gipuzkoako XXXVI.hiru txirlo bolo txapelketarako laguntza eskaria (S.545)

Osasun eta Gizarte Ongizate batzordetik

17. Nagusientzako Herri Zentroan inbertsioak.

18. Bikarte elkartearen eskaera.

19. Elgetako Jubilatuen elkarteko eskaria (S.491)

20. Drogomenpekotasunaren prebentziorako programa.

21. Mizpirualdeko jaia antolatzea.

22. Norberak dakarrena