Tokiko gobernu batzarra

2006-03-28T18:04:00+02:00 2006-03-28T18:04:00+02:00 2006-03-28T18:04:00+02:00
Martxoaren 30ean, osteguna, izango da batzarra, 19:00etan, udaletxean.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Otsailaren 16an eta 22an egindako bileren aktak onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen batzordetik

4. Kontsulta urbanistikoak:

  • Urbedeinkatu baserria (S.959)
  • Aixola baserria (S.647)

5. 8.Sektoreko urbanizazio proiektuaren aldaketa: Hasierako onarpena.

6. Pilotalekua eta kiroldegiko obren 6.ziurtagiria.

7. Obra txikiak: Esp. 47/05; 3/06; 5/06; /06

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordetik

8. 2006ko ibilgailuen gainego zerga: padroiaren onarpena.

9. Udaletxeko koadro elektrikoa berriztatzeko lanak.

10. Repsolgas 2005.urteko likidazioa.

11. Makina barredoraren finantziazioa.

12. Fakturen onarpena.

Kultura, euskara, gazteria, hezkuntza eta Turismo batzordetik

13. Kontseiluaren diru laguntza eskaera (S.189)

14. Kilometroak 2006 jairako diru laguntza eskaera (S.199)

15. Euskararen kale erabilera neurketa.

16. Euskal Eskola publikoaren XV.Jaia (S.222)

17. San Blas jairako diru-laguntza eskaera .

18. Liburu eguna.

Osasun eta Gizarte Ongizate batzordetik

19. Sahararako dirulaguntza eta oporrak bakean programa.

20. Telealarma gatua 2005urtekoa.

Kiroletako batzordetik

21. Pilotalekuaren inaugurazioa: ekintzak

22. Bolatoki-jatetxea: esleipena


23. Galdera erantzunak