Tokiko gobernu batzarra

2005-10-03T13:17:00+02:00 2005-10-03T13:17:00+02:00 2005-10-03T13:17:00+02:00
Urriaren 4an, martitzena, egingo da tokiko gobernu batzarra 18:30ean, udaletxeko batzar aretoan.

Gai-zerrenda

Gai-zerrenda

1. Uztailak 26ko akta onartzea hala badagokio

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

4. IV Sektoreko urbanizazio lanen 17. ziurtagiria.

5. Elgetako Etxegintzarekin hitzarmena.

6. "Inmobiliaria Ibai-Ondo"-ren kontsulta urbanistikoa (S.785)

7. Eusko Jaurlaritzari diru-laguntza eskaera: Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko edo dokumentuak idazteko.

8. Eusko Jaurlaritzari diru-laguntza eskaera: eraginkortasun energetikoa hobetzeko inbertsioak.

9. Intxorta elkartearen eskaria (S. 516).

10. IV Sektoreko partzeletan zenbakiak eta izena jartzea.

11. Obra handia: Kastillokua baserrian. Esp. 35/05

12. Obra txikiak: Esp. 18, 27, 29,33, 34/05.

13. Maya taldearen eskaria.(882)

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzuak batzordetik

14. Ibilgailuen zerga: bonifikazioak.

15. Fakturen onarpena.

16. 2006.urterako herriko jaia.

17. Herritar batek egindako erreklamazioa: Esp. 403668241.

18. Plus Balien likidazioak.

19. Garraio publikoa: hitzarmena.

Kultura, Euskara, Gazteria, Hezkuntza eta Turismo batzordetik

20. Ludoteka zerbitzua

21. Salbador eta San Roke jaietarako eskaerak.(S.804 eta 803)

22. Jazz 2005 ekitaldia.

23. Euskara ikastaroak.

Kiroletako batzordetik

24. Udal kirol zerbitzuak: 2005eko azken lauhilabetearen antolaketa.

Osasuna eta Gizarte-Ongizatea batzordetik

25. Mizpirualde egoitzara joateko eskaera (168 esp.)

26. Nagusientzako Herri Zentrorako altzariak.

Baserritarren batzordetik

27. Mendi Nekazaritzako laguntza eskaerak 2006. urterako


28 . Galderak eta eskaerak.