Tokiko gobernu batzarra

2005-11-09T09:47:00+01:00 2005-11-09T09:47:00+01:00 2005-11-09T09:47:00+01:00
Azaroaren 10ean egingo dute batzarra, 18:30ean, udaletxeko batzar aretoan.

Gai-zerrenda

Gai-zerrenda

1. Urriaren 4ko akta onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

4. Frontoiko eta Kiroldegiko obren 1. ziurtagiria.

5. Maala parkeko urbanizazio lanen 1. ziurtagiria.

6. Udal ordezkaria izendatzea Ibur errekako Konpentsazio Juntarako.

7. Promociones Ibaizabal XXI, S.L.-ren eskaria partzelak taldekatzeko (S.961)

8. Obra handiak:

  • a) Promociones Ibaizabal XXI, S.L.-ren Pagatzako E eta F partzelan. Esp. 42/05
  • b) Construcciones Murias S.A.-ren partzela B2 eta D 8. sektoretan. Esp. 43/05

9. Obra txikiak: Esp. 37-38-39-40-45

10. Jose Luis Basauriren kontsulta urbanistikoa.

11. Alufersarekin hitzarmena erabili publikoa okupatzeko.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzuak batzordetik

12. Hispaelec energia S.A. 2004ko likidazioa.

13. Calefacciones Eibarrekin mantentze kontratuak.

14. Liburutegia garbitzeko pertsonalaren kontratazioa.

15. Gaizka Garteizen zerbitzuak.

16. Udalbide: Udalaren ekarpena.

17. Fakturen onarpena.

18. Kalteen erreklamazioa (Mapfre Esp. 403886111).

Kiroletako batzordetik

19. Eskola Kirola: 2005-2006 ikasturtea.

Osasuna eta Gizarte-Ongizatea batzordetik

20. Mizpirualdeko egoitzako 2005eko aurrekontuaren oniritzia.

21. Nagusientzako Herri Zentrorako inbertsioak.

Baserritarren batzordetik

22. Foru Aldundira eskaera: Larragibel, Arantzeta eta Egotxeaga auzoetara doazen bideak konpontzeko eta udalaren izenera pasatzeko.

23. Galdera erantzunak.