Tokiko Gobernu Batzarra

2006-12-12T10:12:00+01:00 2006-12-12T10:12:00+01:00 2006-12-12T10:12:00+01:00
Abenduak 14, osteguna, 19:00etan Udaletxeko batzar gelan izango da batzarra.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Azaroaren 7an egindako bileren aktak onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen batzordetik

4. Obra txikiak: 46-47-48-49-50/06

5. 8. Sektoreko urbanizazio lanen 8. ziurtagiria.

6. Foru Aldundiari eskaera Plangintza Orokorreko dokumentuak finantzatzeko.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordetik

7. Fakturen onarpena

8. Mª Carmen Etxebarriaren eskaria (S-1034)

9. Natur-Gasen 3. hiruhilabeteko likidazioa

10. Alufersaren likidazioa lur publikoa erabiltzeagatik.

11. Garraio publikoa: Foru Aldundiari eskaria.

12. Mª Victoria Anituaren eskaria (S.708)

13. Segundo Maldonadoren eskaria (S.1038).

Kiroletako batzordetik

14. Gabonetako ekintzak.

15. XVII.Hiru-Txirlo bolo txapelketarako eskaria.

Osasuna eta Gizarte-Ongizate batzordetik

16. Hirugarren Munduarekin lan egiten duten taldeentzako eta gizarte zerbitzuekin zerikusia duten taldeentzako diru laguntza eskaerak.

Baserritarren batzordetik

17. Miztegi baserriko bidea egiteko enkargua.

18. Galdera erantzunak