Tokiko Gobernu Batzarra

2005-05-09T15:23:00+02:00 2005-05-09T15:23:00+02:00 2005-05-09T15:23:00+02:00
Maiatzaren 10ean, martitzena, Tokiko Gobernu Batzarra egingo da Batzar aretoan arratsaldeko 18:30ean.

Gai-zerrenda

Gai-zerrenda

1. Apirilaren 11ko aktaren onarpena.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

4. Juan Erostarberen idatziak (S. 80 eta 81)

5. Kontsulta urbanistikoak:

  • a) Construcciones Erdotzarena (S.226)
  • b) Alberto Zabala (S.211)
  • c) Jose Antonio Ojangurenena (S.380)

6. Obra txikiak: Esp. 9-10-11-13-14/05

7. Pilota tokiko berrikuntzarako proiektua:

  • a) proiektuaren onarpena.
  • b) Baldintza pleguaren onarpena.

8. Aktibitate baimena: Lola Romero Salbador 21ean. (S.265)

9. IV Sektoreko urbanizazio lanen 13. ziurtagiria.

10. I Sektoreko (Uriburu) konpentsazio proiektuaren onarpena.

11. I Sektoreko (Uriburu) urbanizazio proiektuaren onarpena.

12. EDS Ingenieria: I Sektorean lanak egiteko eskaria.

13. Maala parkeko urbanizazio lanak adjudikatzeko baldintza plegua.

14. Ibur-errekako Junta de Compensación: Estatutuen hasierako onarpena.

15. Obra nagusia: Irualde bat S.L.ren eskariak I Sektorean etxebizitzak egiteko:

  • a) 18 etxebizitza egiteko lizentzia
  • b) 20 etxebizitza egiteko lizentzia
  • c) 10 etxebizitza egiteko lizentzia

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzuak batzordetik

16. Pertsonalaren kontratazioa.

17. Zerbitzu juridikoak kontratatzeko proposamena.

18. Bake epaitegirako ekipo informatikoa erosteko onarpena.

19. Langileen lanpostuak baloratzeko lanen adjudikazioa.

20. Fakturen onarpena.

Kultura, euskara eta gazteria batzordetik

21. Araba Euskaraz antolatzeko diru-laguntza eskaera (S.302)

22. Euskarako ekintzak.

Kiroletako batzordetik

23. Pilota-tokiko berrikuntza lanetarako zuzendaritza lanak.

24. Pilota-tokiko proiektua egitearren utzitako abala bueltatzea.

Hezkuntza eta Turismo batzordetik

25. Euskarazko jolas txokoak.

26. EHIGEren eskaria (S.400)

27. Begirale ikastaroa.

Osasun eta Gizarte Ongizate batzordetik

28. Telealarma zerbitzuaren gastua.

29. Ayudale a caminar (S. 1112)

30. Anesvaden eskaria (S.83)

31. Nagusientzako Herri Zentroko defizita: onarpena.

32. Norberak dakarrena