Tokiko Gobernu Batzarra

2005-03-09T16:35:00+01:00 2005-03-09T16:35:00+01:00 2005-03-09T16:35:00+01:00
Martxoaren 10ean, eguena, Tokiko Gobernu Batzarra egingo da udaletxeko batzar aretoan, 20:00etan.

Gai-zerrenda

Gai-zerrenda

1. Otsailak 15eko aktaren onarpena.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

4. Arau Subsidiarioen lanengatik abala itzultzea.

5. PTS forestala: hasierako onarpenari alegazioak.

6. Antonia Aranzabalen eskaria: lur banaketa (S.70).

7. IGOKA espedienteak.

8. I Sektoreko Plan Partzialaren testu bateratua: onarpena.

9. I Sektoreko (Uriburu) konpentsazio proiektua: hasierako onarpena.

10. I Sektoreko (Uriburu) urbanizazio proiektua: hasierako onarpena.

11. IV Sektoreko urbanizazio lanen 11. ziurtagiria.

12. Obra txikiak: Esp. 2-3-4/05

13. Garbiketa kanpaina.

14. Foru Aldundiari diru laguntza eskaria 7/2005 Foru Dekretua.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzuak batzordetik

15. Espaloia Kafe Antzokirako emergentzia plana.

16. Datu pertsonalak babesteko programaren adjudikazioa.

17. Jose I. Clementeres eskaria (S. 91).

18. Fakturen onarpena.

19. Mendizaleen plazako 3. etxebizitzaren alokairua: onarpena.

Kultura, euskara eta gazteria batzordetik

20. Zorionak kanpainaren CDak

21. Nafarroa Oinez 2005. Eskaera (S. 103).

22. Euskal idazleen elkarteko hitzaldia.

23. Gas neurgailuak Eskola eta Espaloirako.

24. Korrikako batzordearen eskaria (S.105).

25. Espaloiko hezetasunak konpontzeko lanak.

26. San Blas auzoko jaiak.

Osasun eta Gizarte Ongizate batzordetik

27. Nagusientzako Herri Zentroaren erabilera eta kudeaketarako, eta Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren kudeaketarako kontratua berritzeko proposamena.28. Galdera erantzunak