Tokiko Gobernu Batzarra

2006-05-31T17:44:00+02:00 2006-05-31T17:44:00+02:00 2006-05-31T17:44:00+02:00
Ekainaren 1ean, goizeko 8:00etan egingo da batzarra, udaletxeko batzar gelan.

Gai zerrenda

Gai zerrenda

1. Martxoaren 30ean egindako bileren akta onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen batzordetik

4. Kontsulta urbanistikoak:

a) Salbador 20 (S.369).

b) Domingo Iturbe 3 (S.443)

5. Pilotalekua eta kiroldegiko obren 7 eta 8. ziurtagiria.

6. Maala parkearen urbanizazio lanen 4.ziurtagiria.

7. Sektoreko errepartzelazio proiektuaren aldaketa: hasierako onarpena.

8. 8. Sektoreko etxebizitzen zenbakiak aldatzeko erabakia.

9. Domingo Iturbe 11 zenbakiko etxebizitza inguruko urbanizazio lanak.

10. San Roke 28ko etxebizitzaren beheko lokalean bizitzeko baimena. (S.268).

11. Pedro Mª Zabalaren eta Juan Mª Elorzaren eskaria (S.398)

12. Obra txikiak: Esp. 2- 4- 6- 8- 9-13-14- 17- 18-19-20-22-/06.

13. Euskarriren errekurtsoa IV Sektoreko urbanizazio lanen likidazio- kuotari (S.439)

14. Patronatu Iturbe eraikuntza babesteko lanak.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordetik

15. Udaletxeko Telefono zentralita berria

16. Fakturen onarpena.

17. Elektrizitate hornidurari dagozkien likidazioak: Iberdrola eta Naturgas.

18. Ibilgailuen bonifikapenak: eskaerak (S.427-05, 1245-1246/06) 19. Peoiaren kontratazioa.

20. Praktiketarako kontratazioa.

21. Informatika zerbitzuetarako kontratazioa.

22. Fotokopiadora eta inpresora bat erostea.

23. Alejandro Arancetaren eskaria (S.464)

Kultura, euskara, gazteria, hezkuntza eta Turismo batzordetik

24. Kultur ekintza ekainerako.

25. Buru handiak egiteko lanak.

26. Auto klasikoen eta kirol-automobilen 2. kontzentrazioa.

27. Guraso elkartearentzako diru laguntza.

28. Bertso ikastaroa eta bertso ekitaldia.

29. Elgeta trikitilariaren omenaldia.

30. Asentsio eguna ospatzeko eskaria

31. Ipuin kontalariak eta liburu berriak: Eusko Jaurlaritzari laguntza eskaera.

Osasun eta Gizarte Ongizate batzordetik

32. Atzegi elkartearen eskaera.

33. Drogomenpekotasun prebentzio kanpaina.

34. GSR enpresaren eskaria (Etxez etxeko eta herri zentroko kudeaketa) (S.316)

35. Bikarte elkartearen eskaera: (S.460)

36. Jubilatuentzako dirulaguntza.

37. Gizarteratzea bideratutako programak burutzeko diru laguntza eskaera Eusko Jaurlaritzari.

Kiroletako batzordetik

38. Pilotalekua garbitzeko zerbitzua.

39. Loiola irratiarekin hitzarmena.

40. Polikiroldegirako segurtasun alarma.

Baserritarren batzordetik

41. Auzoetarako bideak.


42. Galdera erantzunak