Tokiko Gobernu Batzarra

2005-06-27T17:03:00+02:00 2005-06-27T17:03:00+02:00 2005-06-27T17:03:00+02:00
Ekainak 28, asteartea, Tokiko Gobernu Batzarra izango da arratsaldeko 18:00etan udaletxeko Batzar Aretoan.

Gai-zerrenda

Gai-zerrenda

1. Maiatzaren 27ko eta 31ko akten onarpena.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

4. Kontsulta urbanistikoa: Mª Asun Larrañaga (S.577)

5. Domingo Iturbeko 11 zenbakiko etxebizitzak: hezetasunak kentzeko lanak.

6. Maala parkeko urbanizazio lanak egiteko zuzendaritza lanak.

7. Herriko altzariak eta hesien mantentze-lanak.

8. Domingo Iturbe eta Berraondokua inguruko aparkalekuak pintatzea.

9. Obra txikiak: 17-19-23-25-26/05

10. IV Sektoreko urbanizazio lanen 15. ziurtagiria.

11. Uriartea auzora urak eramateko lanen 3. fasea: adjudikazioa.

12. Iburrerreka sektoreko, oinarriei eta estatutuen proiektuaren behin betiko onarpena.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzuak batzordetik

13. Garraio publikoa.

14. Pertsonalaren kontratazioak.

Kultura, Euskara eta Gazteria batzordetik

15. Guraso Elkartearen eskaria diru-laguntza jasotzeko (S.556)

16. Azoka Nagusia 2005

17. Jose Luis Aperribairen Elgetarren gaineko liburua.

18. Auto klasikoen I. kontzentrazioa.

Kiroletako batzordetik

17. Pilotalekua eta kirol instalazioak berriztatzea: obren zuzendaritza lanen adjudikazioa.

18. Galdera erantzunak