PEOIEN LAN POLTSA SORTZEKO DEIALDIA

2017-05-18T10:01:00+02:00 2017-05-18T10:01:00+02:00 2017-05-18T10:01:00+02:00
LAN POLTSAREN IRAUPENA: 2 urte, HILABETEKO SOLDATA GORDINA: 1.678,04€, ZEREGINAK: PEOI LANAK

 

BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

 

·         ADINEZ NAGUSIA IZATEA

·         EUSKARAZ HITZ EGITEN JAKITEA, PL1 GUTXIENEZ.

·         B1 MOTAKO GIDA BAIMENA EDUKITZEA

·         LANBIDEn ALTA EMANDA EGOTEA

·         UDALAREKIN INONGO ZORRIK EZ IZATEA

 

HAUTAGAIAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK:

 

·         ANTZEKO LANETAN 6 HILABETE ARTEKO ESPERIENTZIA IZATEA; 0 PUNTU. ANTZEKO LANETAN 6 HILABETETIK 12 HILABETE ARTEKO ESPERIENTZIA 5 PUNTU; 12 HILABETETIK 24 HILABETERA 7 PUNTU; 2 URTETIK GORA 10 PUNTU.

·         ESPERIENTZIA BALORATZEKO PROBA PRAKTIKOA EGINGO DA. GEHIENEZ 20 PUNTU.

·         EUSKARA MAILA BALORATUKO DA: PL2, 2 PUNTU; PL3, 4 PUNTU.

·         ELGETAN GUTXIENEZ 2 URTEZ ERROLDATUTA EGOTEA 10 PUNTU; DEBAGOIENEKO HERRIREN BATEAN ERROLDATUTA EGOTEA 5 PUNTU; BESTE HERRIETAN, 0 PUNTU.

·         PRESTAKUNTZA: PEOI LANEKIN ZERIKUSIA DUTEN FORMAZIO KURTSOAK, 500 ORDU BAINO GEHIAGO, 20 PUNTU.

 

IZEN-EMATEA:

 

·         NON: ELGETAKO UDALEAN (BULEGOKO LANORDUETAN)

·         IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA: 2017ko maiatzak 26.

·         INFORMAZIO GEHIAGO: ELGETAKO UDALA, Tel. 943 76 80 22

·         www.elgeta.eus