Peoia kontratatzeko deialdia

2011-04-18T10:34:00+02:00 2011-04-18T10:34:00+02:00 2011-04-18T10:34:00+02:00

Kontratuaren iraupena: 6 hilabete jornada osoan.

Egitekoak: Bedar mozketak, bide garbiketa lanak, mobiliario berria jarri, etab.

Bete beharrekoak: Langabezia prestazioa jasotzen ez duen langabea izatea. Elgetan erroldatuta izatea. Erremintak erabiltzen jakitea (desbrozadora, bedarra mozteko makina, motozerra…).

Eskaera orria: Udaletxean, Langai.

Epea: maiatzak 6, 13:00etan.

Informazio gehiago