Martxoko Gobernu batzorderako deialdia

2003-03-04T10:05:00+01:00 2003-03-04T10:05:00+01:00 2003-03-04T10:05:00+01:00
Martxoaren 5ean (eguaztena) Gobernu batzordea batuko da Hirigintza, Hazienda eta beste batzorde batzuetatik bidalitako gaiak aztertzeko. Bilera goizeko 9:00etan hasiko da udaletxeko batzar aretoan.

Bilerako gai-zerrenda ondokoa da:

1. 2002ko abenduaren 4an eta 2003ko otsailaren 5ean egindako bileren akta onartzea hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak.

3. Alkatearen adierazpenak.

Hirigintza, Obra eta Ingurugiro batzordetik:

4. Obra txikiak: Esp. 7-8/03.

5. Pagatzako Parke Industrialeko I-2 poligonoko AB partzelaren xehetasun azterketa (estudio detalle).

6. Irisgarritasun lanak.

7. Semaforoak jartzeko lanak.

8. Frontoi-zaharreko lanak.

9. Mendizaleen plazarako mobiliarioa.

10. Olio bilketa zerbitzua.

11. Torrealdea 5 etxebizitzarako bide konponketa.

12. Anai-etxe garajeak legeztatzeko espedientea.

Haziendako batzordetik:

13. Obretako likidazioen kontra egindako erreklamazioak.

14. Webgunearen mantentze lanak.

15. Pertsonalaren kontratazioa.

16. Udal zerbitzuetako kostoen gaurkoraketa.

17. Plus valien likidazioak.

18. Arau Subsidiarioen dokumentoaren osagarrizko lanak.

19. Roberto Fernandezen eskaria (S. 123).

20. Informatika zerbitzuak emateko lankidetza-hitzarmena.

21. GOITBko antenaren mantenimendu kostoa.

Kultura, Euskara eta Gazteria batzordetik:

22. Herri Urratsen idatzia (S. 43).

23. Araba Euskarazen idatzia (S. 57).

Kiroletako batzordetik:

24. Kiroldegia eta frontoia pintatzeko lanak.

25. Kirol instalazioetan mantentze lanak

26. Antxon Etxeberria Alberro C.B. enpresarekin likidazioa.

Osasun eta Gizarte-Ongizatea batzordetik:

27. Foru Aldundiari laguntza eskaria Eguneroko Zentrua egiteko.

28. Kutxari laguntza eskaria Eguneroko Zentrua egiteko.

29. Elgetako Jubilatu elkarteko eskaera (S. 137).

30. Famili eskuhartze programa: 130 esp.

31. Zarauzko Txernobil elkartearen eskaera 2002 (S.165).

32. Galdera erantzunak.