Hilerriko farolak aldatzen dihardugu

2019/03/22 13:41:00 GMT+1 2019/03/22 13:41:00 GMT+1 2019/03/22 13:41:00 GMT+1
Ledezko 9 farola jarriko ditugu sodio lurrinezko zaharren ordez.