Herrigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziaren aldaketari hasierako onarpena eman dio udalbatzak

2014-10-22T11:55:00+02:00 2014-10-22T11:55:00+02:00 2014-10-22T11:55:00+02:00
2014ko maiatzaren 27an egindako Ohiko Udal Batzarrean, bertaratutako zinegotzi guztien aldeko botoarekin, haserako onarpena eman zitzaion Elgetako Udalak sustatutako Herrigune Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziaren Aldaketari, UMS fitxan dagoen profilaren inguruan.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 95.  artikuluan aurr eikusten denarekin bat etorriz, espediente hau jende aurreko  erakustaldian jartzen da hogei laneguneko epean, iragarkia azkeneko argitalpena duen hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epe horretan  interesatuek aipatu aurkeztu eta hala balegokie, erreklamazioak aurkeztu ahal izango dute.