Elgetako Udalaren 2015eko aurrekontuak, onartuta

1969-12-31T00:00:00+02:00 1969-12-31T00:00:00+02:00 1969-12-31T00:00:00+02:00
Aralar-Independienteak eta EAJ taldeetako zinegotzien aldeko botoekin eta Bilduko zinegotzien abstentzioarekin onartu ziren atzo Elgetako Udalaren 2015eko aurrekontuak.

 

 

2015 AURREKONTUA. ONARTUTAKOA (2014.12.16)

 

 

2014

2015

SARRERAK

1.651.125,61

1.725.947,92

ZUZENEKO ZERGAK

465.660,70

462.572,83

ZEHARKAKO ZERGAK

20.000,00

20.000,00

TASAK ETA BESTE

203.060,95

183.707,19

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

848.161,04

842.867,57

ONDARE SARRERAK

10.490,92

13.924,00

INBERTSIO ESKUALDAKETAK

0,00

0,00

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

103.752,00

202.876,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTUAK

1.651.125,61

1.725.947,92

PERTSONALA

411.984,93

392.049,47

GASTU KORRONTEA

536.127,60

628.025,00

FINANTZAK-INTERESAK

16.970,24

15.158,00

TRANSFERENTZI KORRONTEAK

304.147,72

283.572,03

INBERTSIOAK

202.582,36

259.750,11

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

17.800,31

17.800,31

FINANTZAK AMORTIZAZIOAK

161.512,45

129.593,00

GASTOAK

1.651.125,61

1.725.947,92

 

 

SARRERAK.

 

 

 

 

2.014

2.015

 

 

ZUZENEKO ZERGAK

465.660,70

462.572,83

1

1

LANDA ONDASUNEN ZERGA

15.258,96

15.094,86

2

2

ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA

244.367,66

239.460,38

3

3

TRAKSIO MEKANIKODUN ZERGA

101.164,88

98.000,00

4

4

HIRI-LURREN BALIO GAINEKO ZERGA

7.090,20

14.000,00

 5

5

IHARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA

97.779,00

96.017,59

6

6

IHARDUERA PROFES.ZERGA

0,00

0,00

 

 

 

465.660,70

462.572,83

 

 

ZEHARKAKO ZERGAK

20.000,00

20.000,00

7

7

ERAIKUNTZEN ETA OBRETAKO ZERGA

20.000,00

20.000,00

 

 

 

 

20.000,00

 

 

TASAK ETA BESTE

203.060,95

183.707,19

8

514

BISITA GIDATUAK

1.000,00

1.200,00

9

10

ZABOR BILKETAREN TASAK

109.045,80

101.518,04

10

15

KULTUR ekintzak

13.000,00

0,00

11

12

KANPOSANTUKO ZERBITZUAGATIK TASAK

1.146,00

1.146,00

12

8

ADMINISTRAZIO AGIRIAGAITIK

125,00

125,00

13

57

ISUNAK

2.000,00

2.000,00

14

551

ETXE TUTELATUKO KUOTAK

4.500,00

4.500,00

15

288

LUDOTEKAKO KUOTAK

4.510,00

4.510,00

16

364

GAZTELEKUKO KUOTAK

4.000,00

4.000,00

17

285

KIROL ZERBITZUETAN IZEN EMATEAK

19.526,00

18.000,00

18

417

UDA KANPAINA IZEN EMATEAK

5.000,00

5.000,00

19

16

AKTIBITATE BAIMENAGATIK TASAK

3.000,00

3.000,00

20

17

ERAIKUNTZA ETA OBRETAKO TASAK

3.000,00

3.000,00

21

19

ANDAMIO ETA HESIAK JARTZEARREN

900,00

900,00

22

21

PLAZAKO MERKATUKO POSTUAK

500,00

500,00

23

22

ERRIEL KABLE,TXIMELETAGATIK TASA

22.000,00

22.000,00

24

23

MENDIKO PISTAK ERABILTZEAGATIK

500,00

500,00

25

24

APARKALEKUA GORDETZEKO BADOA

1.702,59

1.702,59

26

328

GERRAKO LIBURUEN SALMENTA

44,00

44,00

27

159

USTEGABEAK

1.000,00

1.000,00

28

434

HERRIKO JAIEN SARRERAK

6.342,00

6.342,00

29

555

GAZTELEKUKO EKINTZEN SARRERAK

219,56

219,56

30

 

ERREKREAZIOKO DIRU SARRERAK

 

2.500,00

 

 

 

203.060,95

183.707,19

 

 

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

848.161,04

842.867,57

31

29

ITUNDU GABEKO ZERGAK

858,03

858,03

32

31

JAUR. EPAITEGIRAKO

2.500,00

2.500,00

33

438

JAUR. EUSKARA LAGUNTZEKO

9.000,00

3.000,00

34

253

JAUR. LIBURUAK EROSTEKO

1.476,32

1.159,00

35

198

JAUR. IPUIN KONTALARIAK

1.052,30

885,00

36

559

FORU. HERRITARREN PARTAIDETZA

6.375,00

6.375,00

37

519

FORU. EUSKARA

1.500,00

2.000,00

38

475

FORU. GAZTELEKU

3.000,00

3.000,00

39

36

FORU. ITUNDUTAKO ZERGAK

636.123,00

669.636,00

40

249

FORU. EGUNEKO ZENTROAREN ZERBITZUA

105.339,38

114.597,89

41

219

FORU .KULTUR EKINTZETARAKO

17.000,00

0,00

42

35

FORU. ETXEZ-ETXEKO ZERBITZURAKO

41.210,00

29.734,65

43

413

FORU. OINARRIZKO JARDUERAK

500,00

500,00

44

415

FORU. IGERIKETA

422,00

422,00

45

365

BIDEBERRI ELBARRITUEN GARRAIOA

1.105,01

 

46

560

FORU. GARRAIO PUBLIKOA

 

0,00

47

 

FORU. TOKI EGITURAK

4.200,00

4.200,00

48

 

FORU. JAIETAKO KONTZERTUA

4.000,00

4.000,00

49

 

FORU. ENPLEGUA

7.500,00

0,00

50

 

JAUR. ENPLEGUA

12.500,00

0,00

51

 

MANK. SARRERAK 2013KO GERAKINA

 

 

 

 

 

855.661,04

842.867,57

 

 

ONDARE SARRERAK

10.490,92

13.924,00

52

42

BANKU-ETXEKO INTERESAK

449,00

449,00

53

43

UDALAREN LOKALEN ALOKAIRUA

7.200,00

7.200,00

54

248

ARETOKO EMAKIDA

332,93

3.000,00

55

44

LANDALURREN ALOKAIRUA

108,99

875,00

56

45

KIROLDEGIKO EMAKIDA

2.400,00

2.400,00

 

 

 

10.490,92

13.924,00

 

 

INBERTSIO ESKUALDAKETAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

103.752,00

202.876,33

57

478

JAUR. GIZA ESKUBIDEAK

7.120,00

17.000,00

58

570

JAUR. IRISGARRITASUNA

8.935,00

 

59

561

DIPU. GIZA ESKUBIDEAK

5.455,00

5.455,00

60

598

DIPU. MUSEOA

7.000,00

8.000,00

61

 

AMETRALLADOREA SALTZEA

 

2.000,00

62

599

DIPU. INGURUMENA

4.500,00

750,00

63

 

DIPU. HONDAREA BERRESKURATZEA

 

3.000,00

64

520

MENDI NEKAZARITZA

13.442,00

19.500,00

65

554

BASERRITARREN APORTAZIOAK INBERTSIOAK

1.650,00

3.000,00

66

 

DIPU. IKT. MOBILEN APLIKAZIOA

2.000,00

 

67

 

DIPU. EKARPEN GUNEAK

2.000,00

1.125,00

68

 

DIPU. BIZIKLETAK GARBITZEKO GUNEAK

 

 

69

 

JAU. ESKOLAKO INBERTSIOAK

14.400,00

13.000,00

70

 

Dipu.2000 BIZNTANLETIK BEHERAKO HERRIAK

 

29.942,00

71

 

IRISGARRITASUN LANAK EGITEKO

7.000,00

1.200,00

72

 

HERRIKO ARGITERIA ALDATZEKO

10.000,00

 

73

 

DIPU. ABIADURA MURRIZTEKO NEURRIAK

9.750,00

 

74

 

JAUR. KANPOSANTUA

9.000,00

 

75

 

Jaur. UDAL  ARTXIBORAKO DIRU LAGUNTZA

900,00

 

76

 

EKOGUNEAREN LAGUNTZA

600,00

600

77

 

JAUR. LIBURUTEGIKO ORDENAGAILUA

 

 

78

 

DIPU. ENERGIA AURREZPENA

 

25.304

79

 

JAUR. EVE ENERGIA AURREZPENA

 

25.500

80

 

JAUR. UDAL AZPEIGURAK BERRITZEKO, EREIN

 

30.000

81

 

JAUR. ZIBURUETAKO LURRA BERRITZEA

 

17.500,00

 

 

 

99.752,00

202.876,33

 

 

FINANTZA AKTIBOAK

0,00

0,00

82

166

REMANENTE DE TESORERIA

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

1.651.125,61

1.725.947,92

 

 

 

 

 

GASTUAK.

 

 

Kod.

 

2.014

2.015

 

 

PERTSONALA

411.984,93

392.049,47

1

1

ALKATETZAREN ORDAINKETAK

25.827,00

25.827,00

2

3

ZINEGOTZIEN  ORDAINKETAK

5.680,00

5.680,00

3

496

SOLDATA FUNTZIONA.ADMINIST.

26.621,13

24.903,62

4

8

SOLDATA BRIGADA

10.394,30

10.394,30

5

5

DESTINATZE OSAGARRIA FUNTZ.ADMINI.

14.998,62

13.929,86

6

553

BERARIZKO OSAGARRIA FUNTZI.ADM.

31.789,13

29.470,56

7

13

DESTINATZE OSAGARRIA FUNTZ.BRIGADA

6.440,98

6.440,98

8

554

BERARIZKO OSAGARRIA FUNTZ.BRIGADA

17.646,58

17.646,58

9

1003

SOLDATA ALDA. LABO. ADMISI.

36.417,94

40.848,50

10

19

SOLDATA ALDA.LABOR.BRIGADA

58.587,04

39.970,35

11

1030

SOLDATA TURISMO GIDA

6.000,00

6.000,00

12

833

SOLDATA LAB. GARBITASUNA

31.082,03

32.439,01

13

1051

SOLDATA GAZTELEKU-LUDOTEKA

13.629,39

12.578,86

14

752

SOLDATA MONITOREAK UDA KANPAINA

7.423,25

6.777,75

15

1060

SOLDATA ALDA. LABO. LIBURUZAINA

10.879,68

14.323,68

16

1087

GUREAREKIN HITZARMENA

3.599,75

3.720,75

17

1107

GIZARTE ALKATETZARENA

8.458,20

8.458,20

18

20

GIZARTE SEGURANTZA ADMIN

31.563,02

32.484,46

19

21

ELKARKIDETZA ADMIN.

2.467,72

2.271,62

20

420

MEDIKU ARAKETA

2.516,32

2.516,32

21

23

SASFAL

315,48

 

22

744

GIZARTE SEGURANTZA BRIGADA

28.878,72

24.097,06

23

747

ELKARKIDETZA BRIGADA

1.898,96

1.898,96

24

988

GIZARTE SEGURANTZA TURISMO

2.100,00

2.100,00

25

710

GIZARTE SEGUNRANTZA GARBITZAILEAK

10.025,09

11.659,37

26

1052

GIZARTE GAZTELEKU-LUDOTEKA

5.045,13

3.486,92

27

754

GIZARTE UDA KANPAINA

2.598,14

2.372,22

28

709

GIZARTE SEGURANTZA LIBURUZAINA

4.075,56

4.726,77

29

22

PERTSONALAREN PRESTAKUNTZA

200,00

200,00

30

585

PERTSONALA PRAKTIKETAN

300,00

300,00

31

419

BIZI ASEGURUA

4.525,77

4.525,77

 

 

 

411.984,93

392.049,47

 

 

GASTU ARRUNTA

536.127,60

628.025,00

32

25

BASERRI BIDEEN MANTENUA

5.172,00

5.172,00

33

418

ELURRAK ERAGINDAKO KOSTOA

10.000,00

6.000,00

34

26

KALE ETA PARKEEN MANTENUA

8.000,00

4.000,00

35

979

ASENTZIOKO PARKEAREN MANTENUA

1.000,00

1.000,00

36

27

UDALETXEKO MANTENUA

6.150,00

6.150,00

37

28

UDALAREN ERAINKUNTZEN MANTENUA

1.605,00

1.605,00

38

527

INDUSTRIALDEAKO MANTENUA

10.700,00

8.000,00

39

29

ESKOLETAKO MANTENUA

18.350,00

18.350,00

40

806

HAURTZAINDEGIKO MANTENUA

8.000,00

8.000,00

41

34

EGUNEKO ZENTROAREN MANTENUA

1.000,00

1.000,00

42

30

KIROLDEGIKO MANTENUA

15.000,00

15.000,00

43

32

KULTUR ETXEKO MANTENUA

10.750,00

12.000,00

44

33

ESPALOI ARETOAREN MANTENUA

1.500,00

1.500,00

45

35

MAKINA DESBERDINEN KONPONKETA

3.000,00

3.000,00

46

820

KALEAK GARBITZEKO MAKINAREN MANTENUA

3.000,00

4.000,00

47

1088

LUR AZPIKO ZABOR ONTZIAK

0,00

0,00

48

36

IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

1.500,00

1.500,00

49

39

EKIPO INFORMATIKOA MANTENTZEKO

1.900,00

1.900,00

50

40

ARGI SAREAREN MANTENUA

7.000,00

5.000,00

51

42

BULEGORAKO MATERIALA

8.000,00

5.000,00

52

43

HARPIDETZAK,ALDIZKARIAK,PUBLIZITATEA

600,00

600,00

53

44

KIROLETARAKO MATERIALA

1.000,00

1.000,00

54

578

GAZTELEKU - LUDOTEKA MATERIALA

2.000,00

2.000,00

55

47

ERREGAI ETA KARBURANTEAK

3.000,00

3.000,00

56

45

LANGILEENTZAKO JANTZIAK

873,40

873,40

57

46

TRESNAK ETA ERREMENTTAK

1.000,00

1.000,00

58

913

UDA KANPAINA MATERIALA

1.500,00

1.500,00

59

48

ENERGIA ELEKTRIKOAREN HORNIDURA

18.190,00

17.000,00

60

38

LIBURUTEGIRAKO LIBURUAK

2.356,00

2.356,00

61

350

WEB HORRIAREN MANTENIMENDUA

5.526,72

5.526,72

62

51

TELEFONOA

6.250,00

5.000,00

63

49

POSTA GASTUAK

2.500,00

1.000,00

64

52

KOMUNIKAZIO INFORMATIKOA IZFE

15.721,26

15.711,07

65

50

MEZULARIAK

600,00

600,00

66

54

ALDIZKARIETAKO PUBLIZITATEA

500,00

500,00

67

55

ERANTZUNKUSUN ZIBILEKO ASEGURUA

8.218,00

8.218,00

68

57

UDALAREN ERAINKUNTZEN ASEGURUA

7.848,00

7.848,00

69

58

IBILGAILUEN ASEGURUA

1.669,00

1.669,00

70

59

FRANKIZIEN ASEGURUA

1.500,00

1.500,00

71

60

PROTOKOLO ETA ORDEZKAPENETARAKO

200,00

200,00

72

716

IRAGARKIAK

600,00

600,00

73

61

ZERBITZU JURIDIKOAK

8.000,00

8.000,00

74

62

EPAITEGI ZERBITZU GASTUAK

500,00

500,00

75

63

HERRIKO JAIAK

40.000,00

40.000,00

76

846

TXAKURTEGIKO ZERBITZUA

1.888,00

1.888,00

77

456

ARETOKO EKITALDIAK

30.000,00

0,00

78

65

TURISMOBATZORDEA

6.700,00

6.700,00

79

620

BASERRITAR BATZORDEA

750,00

750,00

80

67

HIRIGINTZA BATZORDEA

750,00

750,00

81

749

ONGIZATE BATZORDEA

800,00

800,00

82

70

ESKOLA KIROLAREN EKINTZAK

600,00

600,00

83

71

KIROL BATZORDEA

1.750,00

1.750,00

84

805

KIROL ZERBITZUAK

24.163,00

24.163,00

85

72

KULTUR,EUSKA,GAZTE,HEZKUNTZA BATZORD

7.795,00

15.000,00

86

74

DIRU BILKETAKO GESTIOA (FORU ALDUNDIA)

6.000,00

6.000,00

87

76

HIRIGINTZA ZERBITZUA

16.188,00

16.188,00

88

411

ETXEZ-ETXEKO ZERBITZUA

50.000,00

36.760,17

89

492

EGUNEKO ZENTROAREN ZERBITZUA

94.906,22

103.082,42

90

995

ETXE TUTELATUAREN ZERBITZUA

11.652,35

10.564,22

91

77

KANPOSANTUKO ZERBITZUA

1.500,00

1.500,00

92

1110

KANPOKO ENPRESEN ZERBITZUA

 

 

93

983

KANPOKO ENPRESEN ZERBITZUA

22.255,65

1.000,00

94

79

PERTSONALAREN DIETAK

500,00

500,00

95

 

ONGIZATE KASU BEREZIAK

1.000,00

1.500,00

96

 

EUSKARA IKASTAROAK

5.000,00

5.000,00

97

80

ZINEGOTZIEN DIETAK

150,00

150,00

 98

 

UDALAK DITUEN AUZIAK

 

149.000

99

 

AUDITORIA EGITEA

 

10.000,00

 

 

 

536.127,60

628.025,00

 

 

FINANTZAK-INTERESAK

16.970,24

15.158,00

100

596

MAILEGUAREN INTERESAK

6.970,24

5.158,00

101

598

KREDITOAREN INTERESAK

9.500,00

9.500,00

102

453

BANKOETAKO GASTUAK

500,00

500,00

 

 

 

16.970,24

15.158,00

 

 

TRANSEFERNTZI KORRONTEAK

304.147,72

283.572,03

103

83

TRANSFERENTZIAK ZUZENBIDE PUBLIKOKO ERAK.

6.211,51

6.211,51

104

670

EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZAK

600,00

600,00

105

720

UEU-KO IKAASTAROETARAKO LAGUNTZAK

300,00

300,00

106

87

MANKOMUNITATEKO ZERBITZU OROKORRAK

12.661,00

13.199,65

107

92

MANKOMUNITATEKO TURISMO ZERBITZUA

3.062,11

3.632,44

108

84

MENDI NEKAZARITZAREN ZERBITZUA

2.881,16

2.881,16

109

664

BIDEBERRI MANKOMUNITATEA

42.416,17

42.169,90

110

88

MANKOMUNITATEKO ELBARRITUEN ZERBITZUA

1.133,25

 

111

89

MANKOMUNITATEAREN ZABOR ZERBITZUA

114.406,24

 

112

413

MANKOMUNITATEKO KIROL ZERBITZUA

0,00

290,15

113

91

MANKOMUNITATEKO ENPLEGU ZERBITZUA

6.184,13

4.618,64

114

428

MANKOMUNITATEKO INGURUMENA, KANPAINAK

6.008,51

 

115

429

MANKOMUNITATEKO GARBIGUNEAK

8.363,73

 

116

 

MANKOMUNITATEKO HONDAKIN BILKETA

 

76.689,86

117

 

MANKOMUNITATEKO HONDAKINEN KUDEAKETA

 

17.190,35

118

 

MANKOMUNITATEKO HONDAKINEN TRATAMENDUA

 

33.905,18

119

430

MANKOMUNITATEKO BILKETA SELEKTIBOA

9.406,97

 

120

889

HILTEGIA

2.825,40

2.846,15

121

93

SURADESA

16.255,20

16.464,76

122

1049

MIZPIRUALDE EGOITZA

32.376,54

25.400,67

123

599

JUBILATU ELKARTEAREN LOKALAREN ALOKAIRUA

15.567,00

17.979,89

124

808

JUBILATU ELKARTEARI LAGUNTZA

350,00

350,00

125

432

ESKOLARI IGERILEKURAKO

2.365,00

2.365,00

126

490

PARTIDUEI ORDAINKETA

4.680,00

4.680,00

127

600

TURISMO EKINTZAK BABESTEKO

4.500,00

 

128

101

KIROL TALDEENTZAKO LAGUNTZAK

1.930,00

1.930,00

129

102

GOIENA ELKARTEA

8.863,80

9.066,73

130

103

INGURUMEN TALDEAK

800,00

800,00

 

 

 

304.147,72

283.572,03

 

 

INBERTSIOAK

202.582,36

259.750,11

131

1098

D.ITURBEN LUR SAILAREN EROSKETA

6.000,00

6.000,00

132

1100

BIZIKLETAK GARBITZEKO GUNEA

3.000,00

 

133

975

IBILBIDE TEMATIKOA

25.500,00

33.500,00

134

 

LAGUN ARTEA ERROTA

 

5.000,00

135

1095

J.GAZTESIREN ARGAZKI ARTXIBOA

3.500,00

3.500,00

136

736

ASENTZIOKO LUR SAILAREN EROSKETA

7.500,00

7.500,00

137

135

FOTOKOPIADORA ETA ZENTRALITA

1.134,36

1.134,36

138

1090

HERRIKO ZIBURUETAKO LURRA BERRIZTEKO

 

25.000,00

139

999

BASERRITARREN BATZORDEKO INBERTSIOAK

19.680,00

30.000,00

140

 

BASERRI KUNETAK GARBITZEA

 

1.600,00

141

 

MENDI BIDEAK GARBITZEA

 

400,00

142

 

AZURTZAKO BADENA

 

200,00

143

1099

KALEKO MOBILIARIOA

2.000,00

1.000,00

144

1089

AUZOKONPOSTA EGITEKO GUNEAK

9.000,00

1.500,00

145

 

UDAKO UR PUTZUAK

600,00

600,00

146

 

ESKOLAKO INBERTSIOAK

24.000,00

20.000,00

147

 

HAURRESKOLAKO INBERTSIOAK

 

3.000,00

148

 

LIBURUTEGIKO APALAK

500,00

0,00

149

 

BRIGADAKOENTZAKO LAN TRESNAK

2.100,00

1.500,00

150

 

HERRIKO HAINBAT ESPALOI, BIONDA BERRIZTEA

9.468,00

 

151

 

HERRIKO ARGITERIA BERRIZTEA

20.000,00

95.000,00

152

 

IRISGARRITASUN LANAK

20.000,00

3.000,00

153

 

KIROLDEGIKO BIZIKLETAK APARKATZEKO GUNEA

600,00

0,00

154

 

KANPOSANTUKO PARETA BERRITZEA

18.000,00

 

155

 

KOTXEAK ABIADURAK MURRIZTEKO NEURRIAK

15.000,00

 

156

 

UDAL ARTXIBOA

1.500,00

 

157

 

PING-PONG MAHAIA

3.000,00

3.000,00

158

 

GAZTEEKURAKO TELEBISTA EROSTEA

500,00

0,00

159

 

KOMERTZIO TXIKIAREKIN ELKARLANA

7.000,00

7.000,00

160

 

USOAK KENTZEKO NEURRIAK

3.000,00

 

161

 

KIROLDEGIKO MUSIKA EKIPOA

 


162

 

LIBURUTEGIKO ORDENAGAILUA

 

 

163

 

KIROLDEGIKO ESPILUA

 

700,00

164

 

KULTUR ETXEKO HEZETASUNAK

 

1.000,00

165

 

ORTU KOMUNITARIOAK

 

6.000,00

166

 

ALONDIGAKO ATEAK ALDATZEA

 

2.615,75

 

 

 

202.582,36

259.750,11

 

 

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

17.800,31

17.800,31

167

450

MANKOMUNITATEKO INBERTSIOAK

17.800,31

17.800,31

 

 

 

17.800,31

17.800,31

 

 

FINANTZAK-AMORTIZAZIOAK

161.512,45

129.593,00

168

615

MAILEGUEN AMORTIZAZIOA

142.512,45

129.593,00

169

1103

FONDO FORALAREN ITZULKETA 2011

19.000,00

 

 

 

 

161.512,45

129.593,00
1.651.125,61

1.725.947,92