Batzordetako bilerak: urtarrilaren 19tik 26ra

2004-01-16T15:40:00+01:00 2004-01-16T15:40:00+01:00 2004-01-16T15:40:00+01:00
Urtarrilaren 19tik 26ra, Udal Batzordeetako bilerak egingo dira udaletxean. Hona hemen batzorde bakoitzaren bilera eguna eta gai-zerrenda.

Urtarrilak 19, astelehena, arratsaldeko 17:30ean.

Osasuna eta Gizarte Ongizatea Batzordea:

1-. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2-. Etxez etxeko laguntza 17. Esp.

3-. Etorkinen ahotsa aldizkaria jasotzeko eskaintza.

4-. “ Ayúdale a caminar” elkartearen eskaera.

5-. Etxez Etxeko zerbitzuari buruzko informazioa.

6-. Erabilera Anitzeko Zentroko lanen 2. zertifikazioa.

7-. Hurbiltzen programari buruzko informazioa.

8-. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 20, martitzena, gaueko 21:00etan:

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu Batzordea:

1-. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2-. Ordaindu gabekoen zerrenda.

3-. Fakturen onarpena, 3.000 eurotik gorakoak.

4-. Aurrekontuaren 7. kredito aldaketa.

5-. Pertsonalaren gaiak:

  • a) Urteko egutegia.
  • b) Pertsonalaren osasun azterketa.

6-. Kultur etxea garbitzeko langilearen kontratazioa.

7-. Gorka Bolinagaren eskaria (S. 1078)

8-. Metales Bolinaga, S.L.-ren eskaria (S. 1077)

9-. EUDELen idatzia (S. 1098)

10-. Andra Mari Plazan ile-apaindegia zabaltzeko baimena.

11-. Udal zerbitzuetako kostuak gaurkotzea.

12-. Inpresora berri baten erosketa.

13-. Udaletxeko tresneria eta traktorea gordetzeko alokairua.

14-. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 20, martitzena, arratsaldeko 19:30ean.

Kultura, Euskara eta Gazteria Batzordea:

1-. Aurreko akta onartzea.

2-. Espaloia aretoa: informazioa eta esleipenak.

3-. Gerra zibilaren gaineko liburua.

4-. Kultura plana.

5-. Liburutegiaren informatizazioa.

6-. Euskal idazleen elkartearen eskaintza.

7-. Kutxako programazioa.

8-. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 21, eguaztena, gaueko 21:15ean.

Hezkuntza eta Turismo Batzordea:

1-. Aurreko akta onartzea.

2-. Herri eskolako ganbarako itoginak konpontzea.

3-. Haurtzaindegiaren nondik norakoak.

4-. Turismorako ekintza plana Mankomunitatean.

5-. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 22, eguena, arratsaldeko 20:00etan.

Kiroletako Batzordea:

1-. Aurreko aktaren onarpena.

2-. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: abenduko kitapena.

3-. Bola-Tokian eta kiroldegian egindako eta eginbeharreko lanak.

4-. Gabonetako Jolas Parkea: balorazioa – kitapena.

5-. Pilotalekurako arautegi proposamena.

6-. Kirol elkarteei 2003ko diru-laguntzaren kitapena.

7-. Udal kirol zerbitzuak: aerobik zerbitzua.

8-. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 26, astelehena, arratsaldeko 18:30ean.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen Batzordea:

1-. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2-. Obra txikiak.

3-. Obra handia: Sisteco Pagatzan. Esp. 3-04

4-. Erabili Anitzeko Zentroko lanen 2. zertifikazioa.

5-. IGOKA espedientea: Tapem, S.A. Pagatza Parke Industrialean.

6-. ITXASBERRI, S.L.-ren errekurtsoa (S.1074).

7-. Pagatzako Parke Industrialeko 3. Poligonoan egin beharreko lanak.

8-. Construcciones Murias: 6 hilabeterako urbanizazio kostuen balorazioa.

9-. Semaforotako lanen likidazioa.

10-. Babez ofizialeko etxebizitzak egiteko aurreproiektuaren adjudikazioa.

11-. Mankomunitatearen erantzuna lurpeko edukiontziei buruz. (S 1085).

12-. Mankomunitatearen idatzia zepa edo eskorien erabilerari buruz baso-bideetan. (S. 1084).

13-. Josu Aranzabalen eskaria (S. 1065).

14-. Mª Cruz Bagliettoren idatzia (S. 1047).

15-. Diputazioko Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentutik idatzia Arau Subsidiarioak onartzen (S. 1087).

16-. Norberak dakarrena.