Batzordetako bilerak: otsailaren 16tik 18ra

2004-02-13T16:11:00+01:00 2004-02-13T16:11:00+01:00 2004-02-13T16:11:00+01:00
Otsailaren 16 eta 18 bitartean, Udal Batzordeetako bilerak egingo dira udaletxean. Hona hemen batzorde bakoitzaren bilera eguna eta gai-zerrenda.

Osasuna eta Gizarte Ongizatea Batzordea: Otsailak 16, astelehena, arratsaldeko 17:30ean

1-. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2-. Mizpirualdeko aurrekontua.

3-. Etxez etxeko laguntza eskaera (38 eta 60 esp.)

4-. EUDELen idatzia Iranerako laguntzari buruz.

5-. Norberak dakarrena.

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen Batzordea: Otsailak 16, astelehena, arratsaldeko 18:30ean

1-. Aurreko akta onartzea hala badagokio

2-. Obra txikiak.

3-. Eusko Jaurlaritzako Osasun sailetik eskutitza: ur sarera lotu gabeko iturriak (S. 94).

4-. Manuel Cainzosen eskaria (S. 97)

5-. EVErekin hitzarmena (S.87)

6-. Lurralde antolamendutik erantzuna Jarduera ekonomikoetarako Planari buruz. (S.40).

7-. Babes Ofizialeko etxebizitzen proiektuaren enkargua.

8-. Kartografia lanak egiteko baldintza plegua eta lanen adjudikazioa.

9-. Udaltalde 21 Debagoiena martxan jartzeko hitzarmena.

10-. Uriartea auzora urak eramateko obren likidazioa.

11-. Norberak dakarrena.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu Batzordea: Otsailak 17, martitzena, gaueko 21:00etan

1-. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2-. Ordaindu gabekoen zerrenda.

3-. Fakturen onarpena: 3000 eurotik gorakoak.

4-. Pertsonalaren gaiak.

5-. Elgeta 21 elkartearen 2003ko aurrekontuaren kreditu aldaketak.

6-. Iberdrolaren likidazioa 2003ko 4. hiruhilabetekoa. (S.66)

7-. Gorka Bolinagaren eskaria (S.1078).

8-. IVAPi eskaria.

9-. Ibilgailuen gaineko zergari buruz bonifikazioak eskatzen eskaerak.

10-. Garraio publikoa

11-. Norberak dakarrena.

Kiroletako Batzordea: Otsailak 17, martitzena, arratsaldeko 20:00etan

1-. Aurreko aktaren onarpena.

2-. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: urtarrileko kitapena.

3-. Bola-Tokian eta kiroldegian egindako eta eginbeharreko lanak eta konponketak.

4-. 2004ko inbertsioak: frontoia, eta kirol instalazioak berrizteko proiektua. (informazioa).

5-. Kirol instalazioak erabiltzeko arautegia: pilotalekua - squasha

6-. Pilotalekua eta gimnasioa erabiltzeko eskaerak.

7-. Udal kirol zerbitzuak: aerobik zerbitzua.

8-. Norbera dakarrena.

Kultura, Euskara eta Gazteria Batzordea: Otsailak 17, martitzena, arratsaldeko 20:00etan.

1-. Aurreko akta onartzea.

2-. Araba Euskararen eskaera (S. 88)

3-. San Blas jaiak.Eskaera (S. 80)

4-. Iparraldea bertan programa.

5-. Kultura plana.

6-. Euskal idazleen hitzaldietarako egunak.

7-. Kontseiluaren eskaera (S. 49)

8-. Norberak dakarrena.

Hezkuntza eta Turismo Batzordea: Otsailak 18, eguaztena, arratsaldeko 19:00etan.

1-. Aurreko akta onartzea.

2-. Laister enpresaren eskaintza.

3-. Musika ikastaroa (2.zatiaren informazioa).

4-. San Roke osteko parkea.

5-. Turismoko plan estrategikoa.

6-. Norberak dakarrena.