Batzordetako bilerak, maiatzaren 17tik 24ra

2004-05-14T13:15:00+02:00 2004-05-14T13:15:00+02:00 2004-05-14T13:15:00+02:00
Maiatzaren 17tik 24ra bitartean, hainbat batzorde bilera izango dira. Hona hemen bilera horietan.

Maiatzak 17, astelehena, 18:30ean. Hirigintza Obrak eta Ingurumen Batzordea

1-. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2-. Arau Subsidiarioen dokumentu bateratua.

3-. I Sektoreko Plan Partziala: Hasierako onarpena.

4-. Haurtzaindegiko proiektuaren onarpena eta esleipena.

5-. Espaloiko ibilbidearen urbanizazio lanak.

6-. Obra txikiak

7-. Kontsulta urbanistikoak.

8-. Norberak dakarrena.

Maiatzak 18, martitzena, 19:30ean. Kultura,Euskara eta Gazteria Batzordea

1-. Aurreko akta onartzea.

2-. Aurrekontuak: kulturako desglosea aurkeztea.

3-. Espaloia: obren balantzea. Hilabeteren faltan, nola ikusten den amaitzeko. Teknikoaren iritzia eta egindako eta egiteko falta diren gauzen zerrenda aurkeztea.

4-. Gerra zibilaren gaineko entziklopedia eskatzea.

5-. Sostoa abesbatzaren eskaintza.

6-. Gaztetxeko eskaria (S.356).

7-. Liburutegirako liburu multzoak berritzeko edo handitzeko laguntza eskaera.

8-. Mutrikuko bertso eskolaren eskaria (S. 355).

9-. Kultura plana: herrira zabaltzea.

10-. Gaztetxuloren harpidetza.

11-. Espaloi Aretoko izen ofiziala.

12-. Espaloi Aretoko lanen 2. ziurtagiria.

13-. Norberak dakarrena.

Maiatzak 18, martitzena, 20:00etan. Kiroletako Batzordea

1-. Aurreko aktaren onarpena.

2-. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: apirileko kitapena.

3-. Herriko Kirol Elkarteei diru-laguntzak.

4-. Konponketak eta egokitze lanak: pilotalekua – kanpoko kantxa.

5-. Herri-jolasak jaietan.

6-. 2004ko inbertsioak: kirol instalazioak berrizteko proiektua.

7-. 2004ko Areto futboleko txapelketa: garapena – aurrekontua.

8-. 2004ko Uda Kanpaina: jardueren programa – begiraleak

9-. Bolatokirako bola berriaren eskaera (S. 406)

10-. Norbera dakarrena.

Maiatzak 19, eguaztena, 21:15ean. Hezkuntza eta Turismo Batzordea

1-. Haurtzaindegiko proiektua: esleipena.

2-. Hezkuntza ordezkaritzara diru-laguntza eskaera.

3-. Zaintza-aisialdia.

4-. Norberak dakarrena.

Maiatzak 20, eguena, 19:00etan. Hazienda, Personal eta Zerbitzu Batzordea

1-. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2-. Ordaindu gabekoen zerrenda.

3-. Tesoreriaren egoera.

4-. Fakturen onarpena, 3000 eurotik gorakoak.

5-. Pertsonalaren gaiak.

6-. 2004ko zaborren erreziboa gestionatzeko akordioa.

7-. Epaitegirako altzarien adjudikazioa.

8-. Debagoiena Mankomunitateari Udal aportazioak.

9-. Iberdrolaren likidazioa 2004ko 1. hiruhilabetekoa.

10-. 2004ko maileguaren tramitazioa eta proposamena.

11-. 2003ko Kontu orokorraren hasierako onarpena.

12-. Norberak dakarrena.

Maiatzak 24, astelehena, 17:30ean. Osasuna eta Gizarte Ongizatea Batzordea

1-. Erabilera anitzeko herri zentroa esleitzeko baldintza plegua.

2-. Erabilera anitzeko herri zentroaren araudiak onartzea.

3-. Erabilera anitzeko herri zentroko hainbat gastu onartzea.

4-. Norberak dakarrena.