Batzordetako bilerak: abenduaren 15etik 17ra

2003-12-12T18:40:00+01:00 2003-12-12T18:40:00+01:00 2003-12-12T18:40:00+01:00
Abenduaren 15etik 17ra, Udal Batzordeetako bilerak egingo dira udaletxean. Hona hemen batzorde bakoitzaren bilera eguna eta gai-zerrenda.

Abenduak 15, astelehena, arratsaldeko 17:30ean.

Osasuna eta Gizarte Ongizatea Batzordea:

1-. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2-. Etxez etxeko laguntza eskaera ( 17 esp.).

3-. Gizarte Zerbitzuekin zerikusia duten elkarteentzako eta Hirugarren Munduarekin lan egiten duten taldeentzako laguntzak.

4-. Gizarte Larrialdietarako Laguntza eskaera: 64 esp.

5-. Hurbiltzen Programaren aurrekontua eta dirulaguntza.

6-. Erabilera Anitzeko Zentroko lanen lehen zertifikazioa.

7-. Boluntariotzaren Nazioarteko Eguna dela eta Eudelek bidalitako idatzia.

8-. Amnistiaren idatzia Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna dela eta (S1060).

9-. Gehitu Elkartearen eskaintza (S.1000).

10-. Norberak dakarrena.

Abenduak 15, astelehena, arratsaldeko 18:30ean:

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen Batzordea:

1-. Obra txikiak.

2-. Javier Morenoren kontsulta urbanistikoa (S. 626).

3-. INKOLAN,en idatzia (S.1030).

4-. Gipuzkoako Urak, S.A.-ren idatzia (S.1018).

5-. Logistikarako Lurraldearen Arloko Plana: Aurrerapena.

6-. Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana: Aurrerapena.

7-. Lurralde antolamendutik, Kartografia lanak egiteko laguntza (S. 1026).

8-. I Sektoreko Plan Partzialaren enkargua.

9-. 8garren Sektorean VPO etxebizitzen aurreproiektua egiteko baldintzak.

10-. Obretako ziurtagiriak:

  • a) Erabilera Anitzeko Zentroko lanen 1.zertifikazioa.
  • b) Uriartea auzora urak eramateko lanen 1.zertifikazioa.

11-. Norberak dakarrena.

Abenduak 16, asteartea, arratsaldeko 18:00etan.

Kiroletako Batzordea:

1-. Aurreko aktaren onarpena.

2-. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: urriko – azaroko kitapena.

3-. Gabonetako Jolas Parkea.

4-. Gabonetako eskolarrentzako esku-pilota txapelketa (S1008).

5-. Jai egunetan pilotalekuaren argiak jartzeko eskaera.

6-. 2004 Kirol Batzordeko aurrekontuaren proposamena.

7-. Udal kirol zerbitzuak: eskaera-eskaintza.

8-. Mendi Museoa.

9-. Norbera dakarrena.

Abenduak 16, asteartea, arratsaldeko 19:30ean.

Kultura, Euskara eta Gazteria Batzordea:

1-.- Gabonetako ekintzak.

2-. Espaloiko Aretoa:

a) Proiektuaren onarpena

b) Baldintza pleguen onarpena

3-. Ertzaintzaren bandaren eskaintza (S.1024).

4-. Santiagoko ermitaren konpontzeko diru laguntza.

5-. Kulturako plana.

6-. Bi argitalpenetarako diru laguntza.

7-. "Iparraldea bertan" programaren berri.

8-. Ahozko ondarearen bilketa.

9-. KZ gunea.

10-. Kultur etxeko kalefakzioa.

11-. Norberak dakarrena.

Abenduak 16, asteartea, gaueko 21:00etan.

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu Batzordea:

1-. Ordaindu gabekoen zerrenda.

2-. Langileen 2004ko ordutegia.

3-. Kultur etxea garbitzeko lanpostua.

4-. Aurrekontuaren kreditu aldaketa.

5-. Pertsonalaren gaiak.

6-. Tesoreria egoera.

7-. Erloju publikoa konpontzeko proposamena.

8-. Udaletxeko kalefakzioa.

9-. Norberak dakarrena.

Abenduak 17, asteazkena, gaueko 21:15ean.

Hezkuntza eta Turismo Batzordea:

1-. Mendi Museoa.

2-. Jolastokian porteriak jartzea.

3-. Mankomunitateko Turismo talderako Udalaren ordezkaria.

4-. Norberak dakarrena.