Batzordetako bilerak

2005-03-14T11:12:00+01:00 2005-03-14T11:12:00+01:00 2005-03-14T11:12:00+01:00
Martxoaren 14tik 21era batzordetako bilerak egingo dira udaletxean.

Martxoak 14, astelehena. 18:30ean. Hirigintza eta obretako batzordea

Martxoak 14, astelehena. 18:30ean. Hirigintza eta obretako batzordea

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Juan Erostarberen idatziak (S. 80 eta 81)

3. Promotora Marragokuaren idatzia (S. 277)

4. 8.Sektoreko urbanizazio lanak.

5. Mankomunitatearen akordioa lurperatutako kontenedoreei buruz.

6. Pagatzako 3. Poligonoko D, E eta F partzeletako errepartzelazio proiektuaren aldaketa: behin betiko onarpena.

7. Arkitekto zerbitzuaren 2005erako kostua.

8. Udaletxeko partzelaren salmenta: IV Sektoreko "D", baldintza plegua.

9. Iñigo Susaetaren kontsulta urbanistikoa (S.220)

10. Obra txikiak.

11. Norberak dakarrena

Martxoak 15, martitzena, 19:00etan. Hazienda, pertsonal eta zerbitzu batzordea

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Ordaindu gabeko erreziboen egoera.

3. Tesoreriaren egoera.

4. Iberdrolaren likidazioa 2004ko 4. hiruhilabetekoa.

5. Iberdrolaren eskutitza (S.115)

6. EUDELen idatzia langileen soldata handitzeari buruz. (S. 249)

7. Ibilgailuen errolda 2005.

8. 2005eko aurrekontua.

9. Norberak dakarrena.

Martxoak 16, eguaztena, 21:15ean. Hezkuntza eta turismo batzordea

1. Aktaren onarpena.

2. Jolastokiko txapela.

3. Sorospen ikastaroa.

4. Udaberri festa.

5. Aisialdi monitore ikastaroa.

6. Lehiaketa proposamena.

7. Ganbararen eskaera Aste Santurako (S. 234).

8. Frutikultura ikastarorako gela eskaera (S. 164).

10. Hiru.com atariaren bidez hizkuntzak ikasteko aukera.

11. Sortzen-Ikasbatuaz Euskal Eskola Publiko Berriaren eskaera (S. 104)

12. Norberak dakarrena

Martxoak 17, eguena, 19:30ean. Kultura euskara eta gazteria batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Kutxaren eskaintza.

3. Euskarako ekintzak.

4. Ekintzen balorazioa: bertsolari saioa.

5. Gaztemaniak programako eskaintza.

6. Gaztetxearen eskaera urteurrenerako (S. 233)

7. Norberak dakarrena.

Martxoak 21, astelehena, 17:30ean. Osasun eta gizarte ongizate batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Gizarte larrialdietarako laguntza eskaera (64 esp.)

3. Teinssoft enpresaren eskaintza GUIAS aplikazioa mantentzeko.

4. ARALARen idatzia Eguneko Zentruaren funtzionamenduari buruz.

5. Mankomunitateko datuak birziklatzeari buruz.

6. Kutxaren diru laguntza nagusientzako herri zentrurako.

7. Norberak dakarrena.

Martxoak 21, astelehena, 20:00etan. Kiroletako batzordea

1. Aurreko aktaren onarpena.

2. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: otsaileko kitapena.

3. Pilotalekua berriztatzeko proiektua; egoeraren jarraipena.

4. Kirol egitasmo berriak.

5. Futbitoko txapelketa 2005.

6. Norbera dakarrena.