Batzordetako bilerak

2005-01-14T16:18:00+01:00 2005-01-14T16:18:00+01:00 2005-01-14T16:18:00+01:00
Batzordetako bilerak egingo dira urtarrilaren 17tik 24ra Elgetako udaletxean.

Urtarrilak 17, astelehena.18:30ean. Hirigintza eta obretako batzordea

Urtarrilak 17, astelehena.18:30ean. Hirigintza eta obretako batzordea

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Euskarriren errekurtsoa xehetasun azterketa txostenari (S.14)

3. Foru Aldundiaren erantzuna: azpiegitura laguntzak (S.37)

4. Elgetako saihesbidearen 1. fasea: Foru Aldundiaren idatzia (S.19)

5. Ingelan S.L.ren eskaria (S. 48)

6. Maya taldearen 2004ko ekintzak: txostena (S.1114).

7. Izartu programa: informazioa.

8. Obra txikiak.

Urtarrilak 18, martitzena.19:00etan. Hazienda, pertsonal eta zerbitzu batzordea

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Ordaindu gabeko erreziboen egoera.

3. Tesoreriako egoera.

4. Garraio publikoaren erabilera

5. Fakturen onarpena

6. Udaletxeko aseguruen gaineko informazioa.

7. Udaletxeko eta Kultur etxeko berogailuak aldatzeko adjudikazioa.

8. Espaloia aretoan gas kontagailua jartzeko proposamena.

9. Peoiaren kontratuaren luzapena.

10. Langileen egutegia 2005erako.

11. Udal teknikarien kontratazioa: egoera

12. 2004ko aurrekontuaren kreditu aldaketak.

13. Izartu programa: informazioa.

14. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 18, martitzena. 21:15ean. Hezkuntza eta turismo batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. 2005eko aurrekontuan aldaketak.

3. Inauterietako ekintzak.

4. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 19, eguaztena. 19:30ean. Kultura euskara eta gazteria batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Ekintzak: inauteriak, bertsolariak...

3. Euskara plangintza.

4. Herri Urratsen diru-laguntza eskaera (S. 1078)

5. Kilometroak 2005eko antolatzaileen diru-laguntza eskaera (S. 1099)

6. Liburutegirako aldizkariak.

7. Norberak dakarrena.

Urtarrilak 20, eguena. 20:00etan. Kiroletako batzordea

1. Aurreko aktaren onarpena.

2. Polikiroldegiko instalazioen erabilpena.

3. Kiroldegian mantentze-lanak.

4. Debagoieneko Kirol zerbitzuetako txapelketen sari banaketa.

5. Gabonetako haur jolasen balorazioa.

6. Egitasmo berriak

7. Pilotalekua berriztatzeko proiektua: informazioa.

8. Mendi Museoaren proiektua: informazioa.

9. Norberak dakarrena

Urtarrilak 24, astelehena. 17:30ean. Osasun eta gizarte ongizate batzordea

1. Gizarte larrialdietarako laguntzak (64 eta 161esp)

2. 2005erako aurrekontua

3. Mizpirualde egoitzara joateko eskaera.

4. Sahararen aldeko Euskal karabana

5. Ongizate teknikariaren 2005eko egutegia.

6. Foru Aldundiko laguntza Herri Zentrorako (S.10)

7. Norberak dakarrena.