Batzordetako bilerak

2008-09-12T13:04:00+02:00 2008-09-12T13:04:00+02:00 2008-09-12T13:04:00+02:00
Irailaren 15etik 18ra.

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA BATZORDEA

HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA BATZORDEA

Irailak 15, astelehena. 18:30ean

1. Aurreko akta onartzea.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Lehenengo Errekako plan partzialaren aldaketa.

4. PER dokumentuaren hasierako partearen zirriborroa.

5. Salbador kaleko lanak.

6. Arautegi proposamena: ibilgailuak oinezkoendako kaleetan.

7. Lasao kaleko biztanleen idatziak: (S.756) (S.788).

8. Irune Agirrecheren idatzia (S.850).

9. Alain Elorriagaren idatziak.(S.730-731).

10. Gipuzkoako Urak: S.A. Pagatzako bombeoa (IV Sektorea).( S.831).

11. Uruburu: Tasatuen lehenengo okupazioa.

12. Uruburu: itxiturak, obra txikiak.

13. Pello Ojangurenen eskaera. (S.752).

14. IV Sektorea: Lehenengo Erreka Elgeta pabeloiak: lehenengo okupazioa. (S.754).

15. Kolektorera isurtzeko baimenak : Frimiguel S.L. eta Alfadeco S.A.

16. IV Sektorean 1406/06 Auzi errekurtsoan emandako Sententzia.

17. Jose Luis Estevezen idatzia (S. 875).

18. Obra nagusia: IV Sektorean parcela C-D Exp.19/08.

19. Obra txikiak: Exp. 28, 32, 33, 34.

20. Norberak dakarrena.

BASERRITARREN BATZORDEA

Irailak 15, astelehena. 21:00etan

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Baserritarrak eta zabor-tasak.

4. Foru Aldundiaren idatzia: espezie arrotz inbaditzaileak. (S. 841)

5. Herriko ferixa 2008.

6. Norberak dakarrena.

OSASUNA ETA GIZARTE ONGIZATEA

Irailak 17, eguaztena. 18:00etan

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Etxez Etxeko Zerbitzuko eskaerak: 38-C, 85 esp., 186 esp.

4. Eguneko Zentrorako eskaera: 111 esp.

5. Gobernuz Kanpoko Erakundeentzako eta Gizarte Zerbitzuekin zerikusia duten elkarteentzako dirulaguntzak banatzeko. Irizpideak.

6. Bideberriko 2007ko aurrekontuen soberakinari buruzko proposamena.

7. Odol Emaileen elkarteak eginiko eskaera.

8. Osakidetzaren idatzia Helikoptero medikalizatuari buruz.

9. Elkartasun festa.

10. Helduentzako heziketari buruzko informazioa

11. Iresgarritasunerako diru laguntzak.

12. Norberak dakarrena.

KULTURA ETA EUSKARA BATZORDEA

Irailak 17, eguaztena. 19:00

1. Aurreko akta onartzea.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Kultur teknikaria.

4. Deba Jazz.

5. Euskara Plana.

6. Norberak dakarrena.

TURISMO BATZORDEA

Irailak 17, eguaztena. 20:00

1. Aurreko akta onartzea

2. Hartutako konpromisoak

3. Motor konzentrazioen balorazioa

4. Norberak dakarrena

JAI BATZORDEA

Irailak 16, eguaztena. 21:00etan

1. Eskaerak:

  • a) Goimendiko Jai batzordea (S.709).
  • b) Salbadoreko Jai batzordea (S.763).
  • c) San Rokeko Jai batzordea (S.763) .

2. Norberak dakarrena.

HAZIENDA, PERTSONAL ETA ZERBITZU BATZORDEA

Irailak 18, eguena. 18:30ean

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Fondo Forala: informazioa.

4. Udal Zergak: Ordaintzeko dagoen zorra: Rustica-Urbana –IAE (S791)

5. Mª Carmen Ojanguren ibilgailuen bonifikapena (S.755)

6. Gipuzkoako Urak (S.748) (728)

7. Mª Carmen Etxebarria Plus Balia (S.764)

8. Mª Carmen Landacorta: zaborra (S.782)

9. M. Iciar Astola, ibilgailuen bonifikapena (S.775)

10. Daniel Torres: animaliak edukitzeko baimena (S.585)

11.Jabari publikoaren erabili berezia Likidazioak 2º Hiruhilebetekoak.

12. Pertsonalaren gaiak.

13. Aurrekontuaren jarraipena uztailak 30era.

14. Aurrekontuaren 1º. Kreditu aldaketa.

15. 2007ko Kontu Orokorra.

16. Udal Zergak: Inspección tributaria.

17. Norberak dakarrena.

KIROLETAKO BATZORDEA

Irailak 18, eguena. 19:00etan

1. Aurreko Aktaren Onarpena.

2. Hartutako Konpromisoak.

3. Pilotalekuko lanak.

4. Udal kirol Zerbitzuak.

5. Eskola Kirola.

6. Egoki.

7. Norberak dakarrena.

HEZKUNTZA BATZORDEA

Irailak 18, eguena. 20:00etan

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Ikasturte hasiera.

4. EPA.

5. Aisialdiko balorazioa.

6. Adolfo Jainagaren eskaria (S.470).

7. Maala Guraso elkartearen 2007-2008 Memoria (S.708).

8. Foru Aldundiarekin hitzarmena.

9. Norberak dakarrena.