Batzordetako bilerak

2006-09-11T16:01:00+02:00 2006-09-11T16:01:00+02:00 2006-09-11T16:01:00+02:00
Irailaren 11tik 18ra egingo dira hil honetako bilerak.

Baserritarren batzordea

Baserritarren batzordea

Irailak 11, astelehena. 21:00etan

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio

2. Herriko produktuen Ferixa

3. Azoka Nagusia 2006: Foru Aldundiko idatzia (S.837)

4. Norberak dakarrena

Osasun eta Gizarte Ongizatea batzordea

Irailak 11, astelehena. 15:00etan

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Etxez Etxeko laguntza eskaerak: 182 esp. 100 esp. 87 esp.

3. Gizarte larrialdietarako laguntza eskaera: 27 esp.

4. Urteroko bisita Mizpirualde egoitzara.

5. Jubilatu elkartearentzako dirulaguntza.

6. Hurbiltzen programaren dirulaguntza.

7. Norberak dakarrena.

Kultura Euskara Gaztedia, Hezkuntza eta Turismo batzordea

Irailak 12, martitzena. 19:00etan

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Euskara ikastaroak.

3. Ludoteka

4. Gaztelekua

5. Ikasturte hasiera

6. Salbadorko jaietarako eskaria ( S. 790)

7. San Rokeko jaietarako eskaria (S. 775)

8. Sagardo egunerako eskaria (S. 842)

9. Lanbretta eta Vespa motorren I. topaketa.

10. Norberak dakarrena.

Kiroletako batzordea

Irailak 14, eguena. 18:30ean

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Bola-Toki eta pilotalekua: amaitu gabeko lanen jarraipena

3. Eskola Kirola 06-07 ikasturtea: antolaketa

4. Uda Kanpaina 06: balorazioa - likidazioa

5. Udal kirol zerbitzuak: balorazioa – 06-07 ikasturterako eskaintza

6. Elgetako futbol taldea: eskaeraren balorazioa

7. EGOKI kirol taldearen ekintzak

8. Norberak dakarrena.

Hirigintza eta Obretako batzordea

Irailak 18, astelehena. 18:30ean

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Marco A. Bello: kontsulta urbanistikoa “Etxetxo baserria” (S.596).

3. Juan Mª Albistegiren eskaria “Partzela banatzeko”(S.304)

4. Irisgarritasun buruzko plana: laguntza eskaera.

5. Artekalen azpiegiturak: proiektuaren enkargoa.

6. Ur Kontsortziotik enpresen isurketako baimenak. (S.812)

7. Ibur-errekako urbanizazio proiektua.

8. Gipuzkoako Erepideen Lurralde Plan Sektoriala: aurrerapena.

9. Eusko Jaurlaritzatik: Etxebizitzarako eraikigarritasun iraunkorrari buruzko gidaliburua. (S.843).

10. Lursoruaren lege berria.

11. Osakidetzatik eskaria aparkaleku bat izateko (S.751)

12. San Roke kalearen konponketa lanak.

13. Obra txikiak.

14. Norberak dakarrena

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu batzordea

Irailak 25, astelehena. 18:00etan

1. Aurreko aktaren onarpena hala badagokio.

2. Herriko Jaia 2007. urterako

3. Plus Valien likidazioak

4. Inbertsioak finantzatzeko mailegu eskaera.

5. Pertsonal gaiak.

6. Norberak dakarrena.