Batzordetako bilerak

2007-11-16T11:28:00+01:00 2007-11-16T11:28:00+01:00 2007-11-16T11:28:00+01:00
Azaroaren 19tik 22ra bitartean egingo dira batzordetako bilerak.

Hirigintza eta etxebizitza batzordea

Hirigintza eta etxebizitza batzordea

Azaroak 19, astelehena

18:30ean

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak

3. Antonio Ascasibar eta Juan Irazabalen kontsulta urbanistikoa (S.974).

4. Elena Galdosen eskaria (S.935)

5. Xabier Basauriren idatzia (S.1013)

6. Xabier Ezpeletaren eskaria: sailen banaketa (S.1006)

7. Valentin Ojangurenen eskaria: sailen banaketa (S.975)

8. Fco. Jabier Arriagaren idatzia: kontsulta (S,927)

9. Elgetako Etxegintza, S.L.-ren idatzia (S.905)

10. Azkarate anaiekin hitzarmena: jarraipena

11. 8. Sektoreko urbanizazioaren 17. ziurtagiria.

12. Salbador kaleko urbanizazio lanak: baldintza plegua.

13. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailetik: lurzoru kutsatuen inbentarioa. (S.950)

14. Etxebizitza eta Gizarte Sailetik idatzia (S.987)

15. Lekber enpresaren idatzia (S.1059)

16. Ibur-erreka kanalizatzeko Zaldibarko Udalari eskuordetza ematea.

17. Obra txikiak:27-28-30/07

18. Azaroan egindako zenbait lan.

19. 2008ko aurrekontua.

20. Norberak dakarrena

Ongizate batzordea

Azaroak 20, martitzena

17:30ean

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Osakidetzaren eskaera aparkaleku tokia erreserbatzeko.

4. Pediatra zerbitzuari buruzko informazioa.

5. Gizarte zerbitzuekin zerikusia duten elkarteen eta gobernuz kanpoko erakundeen dirulaguntza eskaerak.

6. Zabor bilketari buruzko informazioa: Mankomunitatearekin izandako bilera.

7. Etxez etxeko laguntza eskaerak: 196 esp. eta 179 esp.

8. Hotelean dauden gazteen egoerari buruzko informazioa.

9. 2008ko aurrekontua.

10. Norberak dakarrena.

Turismo batzordea

Azaroak 20, martitzena

18:30ean

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. 2008ko aurrekontua.

4. Norberak dakarrena.

Hezkuntza batzordea

Azaroak 20, martitzena

20:15ean

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Gabonetako ekintzak.

4. Gaztelekua.

5. 2008ko aurrekontua

6. Norberak dakarrena.

Kultura eta euskara batzordea

Azaroak 21, eguaztena

18:00etan

1. Aurreko aktaren onarpena hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Gabonetako ekintzak.

4. Ekintzen balorazioa.

5. CEBANCeko ikastaroak.

6. Maya ingurumen taldearen idatzia (S.1024)

7. 2008 urterako aurrekontua

8. Norberak dakarrena.

Kirol batzordea

Azaroak 22, eguena

18:00etan

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Bola-Tokia eta kiroldegia: mantentze lanak.

4. Interneteko informazio puntua Bola-Tokian.

5. Udal kirol zerbitzuetan izena emateak: kasu bereziak.

6. Gabonetako kirol ekintzak.

7. Kirol elkarteei diru-laguntzak: 2007ko likidazioa.

8. 2008ko aurrekontua.

9. Norberak dakarrena.

Hazienda, pertsonal eta zerbitzu batzordea

Azaroak 22, eguena

19:30ean

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Hartutako konpromisoak.

3. Iberdrola, Natur Gas, elektrizitate hornidurari dagozkion fakturazioa 2007ko 1. sei hilabetekoa.

4. Garraio publikoaren laguntza Foru Aldunditik. (S.1034)

5. Domingo Iturbe 10- eraikuntza: gastuak (S.1030)

6. Mankomunitateko ingurumen zerbitzuko kanpaina.(S.1028)

7. Urteko 13.eta 14. faktura zerrendak.

8. Mª Teresa Zabalaren idatzia (S:977)

9. Empresarios S.L.-ren idatzia (S.1004).

10. Kultur etxeko eta Udaletxeko berogailuen mantentze lanak.

11. Agurne Benedictoren idatzia (S.969)

12. Amelia Menendez Tapiaren idatzia (S.740)

13. Pertsonal gaiak (S.986) eta langileen egutegia.

14. Mailegu berria eskatzeko proposamenak .

15. Elurraren protokoloa.

16. 2008ko aurrekontua.

17. 2006ko kontu orokorra.

18. Norberak dakarrena.