Batzordeko bilerak

2006-06-09T13:30:00+02:00 2006-06-09T13:30:00+02:00 2006-06-09T13:30:00+02:00
Hona hemen egingo diren batzordeko bilerak:

Ekainak 12, astelehena. 17:30

Ekainak 12, astelehena. 17:30

Osasun eta Gizarte Ongizate Batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren araudia aplikatzeko irizpideak

3. Etxez etxeko laguntza eskaera berria

4. Olio bilketa zerbitzuari buruzko informazioa

5. EHGAM elkartearen idatzia (S.595)

6. Kaleko Eskola elkartearen eskaria (S.573)

7. Norberak dakarrena.

Ekainak 12, astelehena. 18:30

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen Batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio

2. Maala parkearen urbanizazio lanen 5. ziurtagiria.

3. 8. Sektoreko urbanizazio lanen 2. eta 3. ziurtagiriak.

4. Kontsulta urbanistikoak: (S.462-596-570)

5. Bide azpiegituretarako departamentutik idatzia Salbador kalea Udalaren jabetzara eskualdatzeko. (S.536).

6. Gallastegi eta Ugalde lurzoruentzat pasoa.

7. Aparejadore zerbitzuak

8. Obra nagusiak:

a) Gudarien bide 6 Esp. 24-06

b) Pagatzako C-D partzeletan pabiloia.

9. Obra txikiak

10. Norberak dakarrena.

Ekainak 12, astelehena. 20:30

Baserritarren Batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Azoka Nagusia 2006.

3. Larragibel, Egotxeaga eta Arantzeta auzoetako bideak berriztatzeko informazioa.

4. Sesto-gain eta Sagastitxo baserrietako bideak berriztatzeko lanak.

5. Martxoaren 8ko Foru Agindua: Azoka Nagusirako laguntza eskaera.

6. Miztegi baserrirako bidea

7. Baserrietako bideen mantentze lanak: informazioa.

8. Norberak dakarrena.

Ekainak 13, martitzena. 19:00

Kultura, Euskara, Gazteria, Hezkuntza eta Turismo Batzordea

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Euskara ikastaroak.

3. Gaztelekua.

4. Liburutegia informatizatzea

5. Ekintzen balorazioa

6. Eskolan obrak egiteko diru laguntza

7. Norberak dakarrena

Ekainak 13, martitzena. 20:00

Kiroletako Batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio

2. Pilotalekua: berriztatze lanen jarraipena

3. Bola-Toki jatetxea: segurtasun neurriak

3. Uda Kanpaina 2006

4. EGOKI kirol taldearen uztaileko kirol ekintzak

5. Elgetan futbol taldea osatzeko proiektua

6. Norberak dakarrena

Ekainak 19, astelehena. 20:00

Hazienda, Pertsonal eta Zerbitzu Batzordea

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Tesoreria egoera

3. Gas naturalaren gainean informazioa.

4. Zabaltze baimenak:

a) Gloria Pinto

b) Gaizka Bolinaga

5. Aurrekontuaren kreditu aldaketa

6. Udaletxeko erantzukizun zibileko asegurua.

7. Gloria Pintoren eskaria kanpoan mahaiak jartzeko (S. 494)

8. Aparejadore zerbitzua.

9. Pertsonalaren gaiak:

a) Lanpostuen balorazioa.

b) Udaletxearen plantilla eta lanpostuen erlazioa.

c) Beste batzuk.

10. INEM 2006ko programa: erantzuna.

11.Norberak dakarrena.