Batzordeetako bilerak eta Tokiko Gobernu Batzarra

2004-07-09T13:58:00+02:00 2004-07-09T13:58:00+02:00 2004-07-09T13:58:00+02:00
Batzordeetako bilerak egingo dira uztailaren 12tik 22ra bitartean eta uztailaren 14an, eguaztena, 18:30ean, Tokiko Gobernu Batzarra egingo da udaletxeko batzar aretoan.

Batzordeetako bilerak

Batzordeetako bilerak

Uztailak 13, martitzena, 20:00etan

KIROLETAKO BATZORDEA

1. Aurreko aktaren onarpena.

2. Kirol instalazioak eta zerbitzuak: ekaina

3. Herri-jolasak jaietan: balorazioa.

4. Areto Futbola txapelketa: balorazioa.

5. 2004ko inbertsioak: pilotalekua berriztatzeko proiektua.

6. Bola-Toki jatetxean berogailua jartzeko lanak.

7. Bola-Toki jatetxearen eta udal kirol instalazioen kudeaketa.

8. Udal kirol zerbitzuak irailean.

9. 2004ko Uda Kanpaina

9. Euskal Mendi Federaziotik eskaria (S. 606)

10. Norberak dakarrena.

Uztailak 14, eguaztena. 19:30ean

KULTURA EUSKARA ETA GAZTERIA BATZORDEA

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Goimendiko jaietarako laguntza eskaera (S.583)

3. San Roke jaietarako laguntza eskaera (S. 194)

4. Karramarro aldizkariko harpidetza.

5. Liburutegia noiz informatizatu.

6. Euskal Mendizale Federaziotik eskaria (S. 606)

7. Espaloia: 4. ziurtagiria, likidazioa, hitzarmena.

8. Norberak dakarrena.

Uztailak 15, eguena. 19:00etan

HAZIENDA, PERSONAL ETA ZERBITZU BATZORDEA

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Ordaindu gabekoen zerrenda

3. Fakturen onarpena: 3000 eurotik gorakoak.

4. Udal langileen postuen balorazioa egiteko adjudikazioa.

5. Espaloia Kooperatiba elkarteko eskaerak (S.

6. Udaletxeko instalakuntzen behe-tentsioaren azterketa egiteko eskaintza.

7. Norberak dakarrena.

Uztailak 19, astelehena. 17:30ean

OSASUN ETA ONGIZATE BATZORDEA

1. Aurreko akta onartzea hala badagokio.

2. Etxez-etxeko zerbitzuaren eskaerak.

3. Balioanizdun zentroko obretako 5. ziurtagiria, eta informazioa.

4. Batzordeko bilerako ordua aldatzeko proposamena.

5. Norberak dakarrena.

Uztaila 19, astelehena. 18:30ean

HIRIGINTZA OBRAK ETA INGURUGIROKO BATZORDEA

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. IHOBEren idatzia

3. 8. Sektoreko urbanizazio lanen adjudikazioa eta partzelen besteganatzea.

4. Kepa Mendicuteren eskaria lurrak banatzeko (S. 361)

5. Diputazioko Obra Hidraulikoetako idatzia (S.556)

6. Espaloi Aretoko 3. eta 4. ziurtagiriak.

7. Debagoieneko Mankomunitatearen idatzia (S: 540)

8. Esther Telleriaren eskaria lur zatia banatzeko (S.600)

9. Isidro Luis Escribanoren kontsulta urbanistikoa (S: 352)

10. Obra txikiak

11. Norberak dakarrena

Uztailak 21, eguaztena. 21:15ean

HEZKUNTZA ETA TURISMO BATZORDEA

1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.

2. Ume txikien jolaslekura kanpotik dagoen sarrera.

3. Eskolako seguritate alarma.

4. Ikasturteko ekintzen balorazioa.

5. Norberak dakarrena.

Tokiko Gobernu Batzarra

GAI-ZERRENDA

1. Ekainak 15ean eta 22an egindako akten onarpena hala badagokio.

2. Alkatearen erabakiak

3. Alkatearen adierazpenak

Hirigintza, Obrak eta Ingurugiroko batzordetik

4. Espaloi aretoko obren 3. ziurtagiria.

5. Obra nagusia: Forjanor Pagatzako pabiloian Esp. 33/04

6. Obra txikiak: Esp. 27-28-29-30-31-32/04

7. Kontsulta urbanistikoa (S. 448)

Kiroletako batzordetik

8. Gipuzkoako XXXV.Bolo txapelketarako garaikurrak erosteko eskaria.(S.415)

9. 2004ko Udal Kirol kanpaina.

Kultura, Euskara eta Gazteria batzordetik

10. Goimendiko auzoko eskaria (S: 583)

Hazienda, Pertsonala eta Zerbitzuak batzordetik

11. Mecanográfica Audiovisual de Euskadiren eskaria (S. 414)

12. Fakturen onarpena.

13. Leire Aranbururen eskaria (S. 456)

14. Udaletxeko “servicio de prevención” eta “ langileen osasun egoera” kontratatzeko akordioa.

15. Aktibitate baimenak: TAPEM eta RECYDE Pagatzako parke industrialean.

16. Udalaren erantzukizun zibileko poliza berriztatzea.

17. Galdera erantzunak.