Batzordeetako Bilerak

2005-07-08T13:50:00+02:00 2005-07-08T13:50:00+02:00 2005-07-08T13:50:00+02:00
Batzordeetako bilerak egingo dira uztailaren 11tik 4ra bitartean.

Uztailak 11, astelehena. 21:00

Uztailak 11, astelehena. 21:00

Baserritarren Batzordea

 1. Azoka Nagusia 2005: Feriaren balorazioa.
 2. Gai desberdinen jarraipena:

  a) Bideen garbiketa.

  b) Basoen garbiketa.

  c) Uriartea auzora urak eramatea.

 3. Norberak dakarrena.

Uztailak 11, astelehena. 17:30

Osasun eta Gizarte Ongizate Zerbitzurako Batzordea

 1. Aurreko aktaren onarpena, hala badagokio.

 1. Etxez etxeko laguntza eskaera ( 148 esp.)
 2. Oporrak Bakean 2005 Euskal Herriko Festa
 3. Etxez Etxeko Zerbitzua eta Nagusientzako Herri Zentroko kudeaketaren lehiaketari buruzko informazioa.
 4. Norberak dakarrena.

Uztailak 11, astelehena. 18:30

Hirigintza, Obrak eta Ingurumen Batzordea

 1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.
 2. Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako sailburuari laguntza eskaera.
 3. Suradesaren eskaintza.
 4. Debagoieneko Mankomunitatearen idatzia lurperatutako edukiontziei buruz.(S.696).
 5. Maala parkeko urbanizazio lanak: Espaloiko azalpena.
 6. Irisgarritasun lanak: laguntza eskaera
 7. Kutxaren –autobus erakusketa ura aurreratzeko kanpaina- eskaintza (S 665).
 8. Jose Luis Basauriren eskaria (S.647).
 9. Obra: Exp. 30/01- eta 06/05 likidazioen erreklamazioak.
 10. Hondakinak berrerabiltzeko diru laguntzak: eskaera.
 11. Mugikortasun astea.
 12. Obra nagusiak:

  a) Elgetako Etxegintzarena, 8. sektoreko C partzelan etxebizitzak.

  b) Mikel Litagorena, Uriartea auzoan.

 13. Uriartea auzora urak eramateko lanen adjudikazioa.
 14. Ibur-erreka sektoreko oinarrien eta estatutuen behin betiko onarpena.
 15. IV Sektoreko 16. ziurtagiria.
 16. Obra txikiak.
 17. Norberak dakarrena

Uztailak 12, martitzena. 19:00

Kultura, Euskara, gazteria, Hezkuntza eta Turismo Batzordea

 1. - Aurreko akta onartzea, hala badagokio.
 2. - Goimendiko jaietarako diru laguntza eskaera (S. 716).
 3. - Herri Eskolan egin beharreko lanak (S. 721).
 4. - Ekintzen balorazioa.
 5. - Txirri, Mirri eta Txiribiton juniorren emanaldia.
 6. - Adolfo Jainagaren eskaria (S.664)
 7. - Norberak dakarrena.

Uztailak 14, eguena. 19:00

Hazienda, Obrak eta Ingurumen Batzordea

 1. Aurreko akta onartzea, hala badagokio.
 2. Ordaindu gabeko likidazioen berri.
 3. Diruzaintzaren egoera.
 4. Cristina Telleriaren eskaria (S. 692)
 5. Norberak dakarrena.

Uztailak 14, eguena. 20:00

Kiroletako batzordea

 1. Aurreko aktaren onarpena.
 2. Udal kirol instalazioak: ekaineko kitapena.
 3. Pilotalekua berriztatzeko proiektua: lanen hasiera.
 4. Kirol egitasmo berriak.
 5. Uda kanpaina 2005.
 6. Eskola Kirola: 2005-06 ikasturtea.
 7. Uda kirol zerbitzuak: 2005eko azken lauhilabetearen antolaketa.
 8. Norberak dakarrena.