Batzordeetako bilera apirilaren 7tik 14ra

2003-04-04T12:24:00+02:00 2003-04-04T12:24:00+02:00 2003-04-04T12:24:00+02:00
Udaleko sei batzordeek bilera bana egingo dute apirilaren bigarren eta hirugarren astean. Ondorengo gaiak aztertuko dituzte beste batzuen artean: Azoka Nagusia, "Chernobilen lagunak" taldearen eskaera, Arau Subsidiarioen berrikuspena, Areto Futboleko Txapelketa...

Batzordeen gai-zerrendak hauek izango dira:

Kultura, Euskara eta Gazteria batzordea:
Apirilak 8, martitzena, gaueko 21.00etan.

 • Keramika gela erabiltzeko eskaera.
 • Norberak dakarrena.

Osasun eta Gizarte Ongizate batzordea:
Apirilak 9, eguaztena, arratsaldeko 15.00retan.

 • Oporrak Bakean 2003 kanpaina (S.175).
 • Chernobilen Lagunak elkartearen eskaera (S.209).
 • Bikarte elkartearen eskaera (S.265).
 • Mizpirualdeko inbertsioak 2002.
 • Mizpirualdeko aurrekontua eta finantziazio sistema: 2003.
 • KUTXAra eskatutako dirulaguntza.
 • Etxez etxeko zerbitzuko kontratua.
 • Norberak dakarrena.

Higintza, Obra eta Ingurugiro batzordea:
Apirilak 10, eguena, arratsaldeko 16.30etan.

 • Obra txikiak.
 • Bizigaitasun baimenak: Salbador 22- San Roke 11.
 • Gaizka Bolinagaren kontsulta urbanistikoa (S. 255).
 • Jesus Markaideren kontsulta urbanistikoa (S. 297).
 • San Rokeko plazoletako obren ziurtagiria.
 • Elgetako Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikustea eta egokitzea: behin behineko onarpena.
 • IV Sektoreko (lehenengo erreka) urbanizazio proiektuaren hasierako onarpena.
 • (Ibur-erreka) Plan Partzialaren hasierako onarpena.
 • Norberak dakarrena.

Kiroletako batzordea:
Apirilak 14, astelehena, goizeko 9:00etan.

 • Aurreko aktaren onarpena.
 • Kirol instalazioak eta zerbitzuak: martxoko kitapena.
 • Pilotalekuan eta kiroldegian egin beharreko margotze lanak.
 • Armairuak kiroldegiko aldageletan.
 • Bola-Tokiko langileentzat aldagela eta garbiketa tresnak gordetzeko armairua.
 • 2003ko Elgetako Areto Futbola Txapelketa.
 • Norberak dakarrena.

Hazienda eta Pertsonal batzordea:
Apirilak 11, barikua, goizeko 9:30ean.

 • Ordaindu gabeko likidazioen azalpena.
 • Pertsonalaren gaiak.
 • Plus valien likidazioak.
 • Foru Aldundiko Ogasun Sailarekin hitzarmena zerga ziurtagiriak eskatzeko.
 • Gehitu behar diren kredituen espedientea.
 • Norberak dakarrena.

Baserritarren batzordea:
Apirilak 14, astelehena, gaueko 21.00etan.

 • Azoka Nagusia.
 • Aurreko batzordeko gaien jarraipena.
 • Norberak dakarrena.