Batzordeen bilerak otsailaren 18tik 27ra

2003-02-18T10:05:00+01:00 2003-02-18T10:05:00+01:00 2003-02-18T10:05:00+01:00
Otsailaren 18an Kultura eta Euskara batzordeko kideak batuko dira. Biharamunean Hirigintza eta Ingurugiro batzordeak bilera egingo du, eta 21ean beste bi bilera izango dira: Kiroletako batzordearena eta Haziendarena. Osasun batzordeko kideek hilaren 27an jorratuko dituzte beren gaiak.

Kultura, euskara eta gazteria batzordea

(Otsailak 18, martitzena, gaueko 21:00etan)

 • Herri Urratsen idazkia (S. 43).
 • Araba Euskarazen idazkia (S. 57).
 • Kutxako agenda.
 • Markeliñeren proposamena.
 • Norberak dakarrena.


Hirigintza, obrak eta ingurugiro batzordea

(Otsailak 20, eguena, arratsaldeko 17:30etan)

1. Obra txikiak.

2. Foru Aldundiko erabakiak:

 • IV Sektoreko Arauen aldaketa onartzea (S.126).
 • I Sektoreko (Pagatza) Plan Partzialaren aldaketa onartzea (S.124).
 • IV Sektoreko Plan Partziala onartze (S.125).

3. Foru Aldundiko idatziak aurreko onarpenen tramitazioari buruz. (S.130-1-3).

4. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu Sailetik idatzia, Deba Garaiko Eskualde Egiturako Lurraldearen Zatiko Plana (hasierako onarpena). (S.136).

5. Pagatzako parke Industrialeko I-2 poligonoko AB partzelaren xehetasun azterketa.

6. Deba Garaiko Tranbia: informazioa.

7. Irisgarritasun lanak (1. fasea).

8. Semaforoak jartzeko lanak.

9. Frontoi zaharreko lanak.

10. Uriarte Auzora ura banatzeko proiektua.

11. Olio bilketa zerbitzua: proposamena.

12. Norberak dakarrena.


Kiroletako batzordea

(Otsailak 21, barikua, eguerdiko 11:30etan)

 • Aurreko aktaren onarpena.
 • Kirol instalazioak eta zerbitzuak: urtarrileko kitapena.
 • Bola-Tokian / Kiroldegiko material hornidura eta eginbeharreko inbertsioak.
 • Debagoieneko Kirol Txapelketa zirkuitoko esku-pilota txapelketa Elgetan.
 • Eskola Kirola: 1. hiruhilabetearen balorazioa.
 • Antxon Etxeberria Alberro y otros C.B. enpresarekin gastuen kitapena.
 • Norberak dakarrena.


Hazienda eta pertsonal batzordea

(Otsailak 21, barikua, goizeko 9:00etan)

 • Ordaindu gabeko likidazioen azalpena.
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa. (S.480)
 • Hainbat likidazioen kontra egindako erreklamazioak eta horien erabakia.
 • Webgunearen mantenimendua.
 • Pertsonalaren gaiak.
 • Plus valien likidazioak.
 • Arau Subsidiarioen dokumentoaren osagarrizko lanak.
 • Iberdrolaren fakturazioari dagokion likidazioa 2002ko 4.hiruhilabetekoa.(S.84).
 • Roberto Fernandezen eskaria merkatuan postua jartzeko. (S. 123).
 • Salbador kaleko 17. zenbakiko bizilagunen eskaria (S.138).
 • Informatika zerbitzuak emateko lankidetza-hitzarmen markoa.IZFE,S.A.-ren idatzia (S.62).
 • Norberak dakarrena.


Osasun eta gizarte ongizate batzordea

(Otsailak 27, eguena, arratsaldeko 15:00retan)

 • Gizarte larrialdietarako laguntza eskaera: 70 esp.
 • Nazioarteko Amnistiaren eskaera (S.40).
 • Bilboko Asociación Chernobil elkartearen eskaera (S.39).
 • Zarauzko Txernobil elkartearen eskaera: 2002 (S.165).
 • Hondakin arriskutsuen kudeaketa (S.76).
 • Famili eskuartze programa: 130 esp.
 • Foru Aldundiaren Inbertsiotarako Plana.
 • Elgetako Jubilatu Elkarteko eskaera (S. 137).
 • Norberak dakarrena.